Faktoja Covid-19:sta (suomeksi)

Päivitetty: 18. toukokuuta 2020; Jaa: Twitter / Facebook
Kielet: CZ, DE, EN, FR, ES, FI, HBS, HE, HU, IT, JP, KO, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

Alan asiantuntijoiden koostamat ja täysin lähdeviite merkityt faktat Covid-19:sta, jotka auttavat meidän lukijoita tekemään realistisen riskinarvioinnin. (Säännölliset päivitykset alla)

“Ainoa keino torjua ruttoa on rehellisyys.” Albert Camus, rutto (1947)

Yleiskatsaus

 1. Parhaiten tutkittujen maiden ja alueiden tilastojen mukaan Covid19:n kokonaiskuolleisuus on keskimäärin 0,2 %, joka on samoissa rajoissa vakavan influenssan kanssa ja noin kaksikymmentä kertaa matalampi kuin WHO alun perin oletti.
 2. Jopa globaaleissa “hotspoteissa”, koulu- ja työikäisen väestön kuolemanriski on samoissa lukemissa kuin riski kuolla päivittäisellä ajomatkalla työn ja kodin välillä. Riski alun perin yliarvioitiin, koska monia ihmisiä, joilla oli vain lieviä oireita tai joilla ei ollut oireita, ei otettu huomioon.
 3. 80% henkilöistä, jotka on testattu positiiviseksi, pysyy oireettomana. Myös 70-79-vuotiaista jopa noin 60% pysyvät oireettomina. Yli 95 prosentilla kaikista henkilöistä on enintään lieviä oireita.
 4. Jopa kolmannella kaikista henkilöistä on jo tietty immuniteetti taustalla Covid-19 suhteen johtuen aikaisemmista koronaviruksista (ts. tavallisista kylmä viruksista).
 5. Kuolleiden mediaani- tai keski-ikä on useimmissa maissa (myös Italiassa) yli 80 vuotta, ja vain noin yhdellä prosentilla kuolleista ei ollut aiempia vakavia sairauksia. Kuolemien ikä- ja riskiprofiili vastaa siis olennaisesti normaalia kuolleisuutta.
 6. Suurimmassa osassa maita 50 – 70 % kaikista extra kuolemista on tapahtunut hoitokodeissa, jotka eivät hyödy yleisestä lockdownista. Lisäksi monissa tapauksissa ei ole selvää ovatko nämä ihmiset todella kuolleet Covid-19 vai äärimmäisen stressin, pelon ja yksinäisyyden takia.
 7. Jopa 50% kaikista lisäkuolemista on saattanut johtua Covid-19 sijaan lockdownin, paniikin ja pelon vaikutuksista. Esimerkiksi sydänkohtausten ja aivohalvausten hoito on laskenut jopa 60%, koska monet potilaat eivät enää uskalla mennä sairaalaan.
 8. Jopa ns. “Covid19 -kuolemissa” ei usein ole selvää, kuolevatko ihmiset koronaviruksen takia vai sen kanssa (ts. taustalla oleviin sairauksiin) tai laskettiinko ne “oletettuihin tapauksiin” jolloin koronaa ei testata lainkaan. Viralliset luvut eivät yleensä heijasta tätä erottelua lainkaan.
 9.  Monet mediassa raportoidut nuorten ja terveiden ihmisten Covid-19 kuolemat ovat osoittautuneet vääriksi; monet näistä nuorista joko eivät kuolleet Covid-19 takia, he olivat jo vakavasti sairaita (esim. diagnosoimaton leukemia) tai he olivat itse asiassa 109-vuotta vanhoja eikä 9-vuotiaita.
 10. Normaali kokonaiskuolleisuus päivässä on USA:ssa on n. 8000 ihmistä, Saksassa n. 2600 ihmistä ja Italiassa n. 1800 ihmistä. Influenssakuolleisuus kausittain on USA:ssa jopa 80 000 ja jopa 25 000 Saksassa sekä Italiassa. Useissa maissa Covid19 kuolemat ovat pysyneet vahvojen flunssakausien alapuolella.
 11. Kuolleisuuden alueelliseen kasvuun ovat voineet vaikuttaa muut riskitekijät, kuten korkea ilmansaaste ja mikrobikontaminaatio, samoin kuin vanhusten ja sairaiden hoidon romahtaminen infektioiden, massan paniikin ja lockdownin vuoksi. Erityissäädökset tavoissa hoitaa kuolleiden järjestelyt ovat toisinaan johtaneet pullonkauloihin hautajais- ja tuhkauspalveluissa.
 12. Italian ja Espanjan kaltaisissa maissa, sekä jossain määrin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, sairaaloiden ylikuormitus vahvojen flunssa-aaltojen aikana ei ole epätavallista. Lisäksi, jopa 15 % lääkäreistä ja terveydenhoitajista on laitettu karanteeniin, vaikka heillä ei olisikaan oireita.
 13. Usein esitetyt eksponentiaalikäyrät “korona-tapauksista” ovat harhaanjohtavia, koska myös testien määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Useimmissa maissa, positiivisten testien suhde kokonaistesteihin on pysynyt vakiona välillä 5 – 25% tai kasvaa melko hitaasti. Monissa maissa leviämisen huippu saavutettiin jo hyvissä ajoin ennen lockdownia.
 14. Maat, joissa ei ole ulkonaliikkumis- ja kontakti-kieltoja, kuten Japani, Etelä-Korea ja Ruotsi, eivät ole kokeneet negatiivisempia tapahtumia kuin muut maat. WHO jopa kehui Ruotsia, ja nyt se hyötyy korkeammasta immuniteetista verrattuna lockdown-maihin.
 15. Pelko hengityslaitteiden puutteesta oli perusteeton. Keuhkoasiantuntijoiden mukaan Covid19-potilaiden invasiivinen tuuletus (intubaatio), jotaa tehdään osittain viruksen leviämisen pelon takia, on usein haitallista ja aiheuttaa vaurioita keuhkoihin.
 16. Vastoin alkuperäisiä oletuksia, useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ei ole todisteita viruksen leviämisestä aerosolien (eli ilmassa olevien hiukkasten) tai saastuneiden pintojen (kuten ovenkahvojen, älypuhelinten tai hiustenkuivaajien) kautta.
 17. Ei ole myöskään tieteellistä näyttöä kasvonaamarien tehokkuudesta terveillä tai oireettomilla henkilöillä. Päinvastoin, asiantuntijat varoittavat, että tällaiset naamarit häiritsevät normaalia hengitystä ja saattavat tulla “bakteereita kantaviksi”. Johtavat lääkärit kutsuivat niitä ”mediahypeksi” ja “naurettaviksi”.
 18. Monet klinikat Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat olleet vahvasti vajaakäytössä tai melkein tyhjiä Covid19-huipun aikana, ja joissakin tapauksissa heidän on pitänyt lähettää henkilökunta kotiin. Lukuisia leikkauksia ja hoitoja on peruttu, mukaan lukien jotkin elinsiirrot ja syöpäseulonnat.
 19. Useat mediat ovat jääneet kiinni tilanteiden dramatisoinnista sairaaloissa, joskus jopa manipuloivilla kuvilla ja videoilla. Yleisesti, monien medioiden epäammattimainen raportointi on maksimoinut väestön pelon ja paniikin.
 20. Kansainvälisesti käytetyt virustestit ovat alttiita virheille ja voivat antaa väärän positiivisen tai väärän negatiivisen tuloksen. Lisäksi virallista virustestiä ei validoitu kliinisesti aikapaineen takia, ja se saattaa joskus reagoida muihin koronaviruksiin.
 21. Lukuisat kansainvälisesti tunnetut virologian, immunologian ja epidemiologian asiantuntijat pitävät toteutettuja toimenpiteitä haitallisina ja suosittelevat väestön nopeaa luonnollista immunisointia ja riskiryhmien suojaamista. Riskit lapsille ovat käytännössä nolla eikä koulujen sulkeminen ollut koskaan lääketieteellisesti perusteltua.
 22. Useat lääketieteen asiantuntijat ovat kuvanneet koronavirusten vastaisia rokotteita tarpeettomiksi tai jopa vaarallisiksi. Itse asiassa, esimerkiksi vuoden 2009 ns. sikainfluenssarokote johti toisinaan vakaviin neurologisiin vahinkoihin ja miljoonien oikeusjuttuihin.
 23. Toimenpiteiden seurauksena työttömyydestä, psykologisista ongelmista ja perheväkivallasta kärsivien ihmisten määrä on kasvanut todella nopeasti koko maailmassa. Useat asiantuntijat uskovat, että toimenpiteet saattavat vaatia enemmän ihmishenkiä kuin virus itse. YK:n mukaan miljoonat ihmiset ympäri maailmaa voivat joutua täydelliseen köyhyyteen ja nälänhätään.
 24. NSA:n ilmiantaja Edward Snowden varoitti, että koronakriisiä käytetään maailmanlaajuisen seurannan massiiviseen ja pysyvään laajentamiseen. Tunnettu virologi Pablo Goldschmidt puhui ”globaalista mediaterrorista” ja ”totalitaarisista toimenpiteistä”. Johtava brittiläinen virologian professori John Oxford puhui ”mediaepidemiasta”.
 25. Yli 500 tutkijaa on varoittanut “ennennäkemättömästä yhteiskunnan seurannasta” ongelmallisten sovellusten avulla “kontaktien jäljittämistä” varten. Joissakin maissa, salainen palvelu suorittaa jo tällaista “kontaktien jäljittämistä”. Monissa paikoissa maailmassa, jo nyt väestöä tarkkaillaan droneilla ja väestö on kohdannut poliisin liiallista voimankäyttöä.

Katso myös

Ruotsi: Media vs. todellisuus

Entinen Ruotsin ja Euroopan pääepidemiologi professori Johan Giesecke antoi itävaltalaiselle Addendum-lehdelle haastattelun. Professori Giesecke toteaa, että 75-90% epidemiasta on “näkymätöntä”, koska monilla ihmisillä ei esiinny oireita tai ne ovat lähes olemattomia. Siksi sulkeminen olisi “turhaa” ja vahingoittaisi yhteiskuntaa. Ruotsin strategian lähtökohtana oli, että ”ihmiset eivät ole tyhmiä”. Giesecke arvioi kuolleisuuden olevan 0,1 – 0,2%, samanlainen kuin influenssalla. Professori Giesecken mukaan, Italia ja New York ovat olleet erittäin heikosti valmistautuneita virukseen eivätkä ole suojelleet riskiryhmiä.

Jotkut lukijat olivat yllättyneitä kuolemien vähentymisestä Ruotsissa, koska useimmat tiedotusvälineet kuvaavat käyvän nousevan jyrkästi. Mikä on syy tähän? Useimmat tiedotusvälineet esittävät kumulatiiviset luvut raportointipäivän mukaan, kun taas Ruotsin viranomaiset julkaisevat huomattavasti merkityksellisemmät luvut, eli päivämäärät kuolemantapahtumien mukaan.

Ruotsin viranomaiset korostavat aina, että kaikki uudet ilmoitetut tapaukset eivät ole kuolleet viimeisen 24 tunnin aikana, mutta monet tiedotusvälineet jättävät tämän huomioimatta (ks. alla oleva kaavio). Vaikka viimeisimmät Ruotsin luvut saattavat edelleen nousta jonkin verran, kuten kaikissa maissa, tämä ei muuta yleisesti laskevaa trendiä.

Lisäksi nämä luvut edustavat kuolemia koronaviruksen kanssa eikä välttämättä siitä johtuen. Ruotsissa keskimääräinen kuolinikä on myös yli 80 vuotta ja noin 50% kuolemista tapahtui haavoittuvissa hoitokodeissa, kun taas vaikutus väestöön on pysynyt vähäisenä, vaikka Ruotsissa on yksi Euroopan alhaisimmista tehohoidon kyvyistä.

Ruotsin hallitukselle on kuitenkin annettu myös uusia hätä valtuuksia koronan vuoksi, ja se voi silti osallistua myöhempiin tartuntojen jäljitys ohjelmiin.

Kumulatiiviset kuolemat raportointipäivän mukaan vs. päivittäiset kuolemat kuolemien tapahtuma-ajan mukaan. (OWD / FOHM)

Covid-19 ja media

Moni ihminen on järkyttynyt useiden medioiden tavasta raportoida Covid-19:sta spekulatiivisesti ja usein pelkoa lietsovasti. Kyse ei selvästikään ole “tavallisesta raportoinnista”, vaan klassisesta ja massiivisesta propagandasta, jota käytetään tyypillisesti laittomien hyökkäyssotien tai väitetyn terrorismin yhteydessä.

Swiss Propaganda Research on kuvannut medioiden taustalla olevia rakenteita, jotka vastaavat tällaisen propagandan levittämisestä aiemmissa infografiikoissa Yhdysvaltojen, Saksan ja Sveitsin osalta. Jopa oletettu ”avoin” Internet-sivusto Wikipedia on olennainen osa tätä geopoliittista mediarakennetta.

Eri medioiden poliittista kantaa ja suhdetta valtaan on analysoitu Swiss Propaganda Researchin rakentamalla Media Navigaattorilla. Media Navigaattorin käytöstä voi olla apua myös arvioitaessa nykyistä Covid19-raportointia eri uutismedioiden välillä.

Jos televisiossa näytetään esimerkiksi sotilaiden kuvia suojapuvuissa, jotka desinfioivat kokonaisia katuja, se ei todista koronaviruksen vaaraa, vaan – kuten professori Giesecke hyväntahtoisesti totesi – se osoittaa hyödytöntä “poliittista aktivismia”. Tai kuten muut sanovat: propagandaa.

Lisätietoja englanniksi


Share this on: Twitter / Facebook

WordPress.com.

Up ↑