Fakta o Covid-19 (Česky)

Aktualizace: 18 května, 2020; Publikováno: 14 březen, 2020;
Jazyky: CN, DE, EN, ES, FI, FR, GR, HBS, HE, HU, IT, JP, KO, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR
Sdílejte to: Twitter / Facebook

Plně ozdrojovaná fakta o Covid-19 poskytnutá odborníky v oboru, umožňující našim čtenářům učinit realistický odhad rizika. (aktualizace níže).

“Jediným prostředkem v boji s nákazou je upřímnost.” Albert Camus, The Plague (1947)

Přehled

 1. Podle údajů z nejvíce monitorovaných zemí a regionů je úmrtnost Covid-19 v průměru asi 0,2%, což je srovnatelné se závažnou chřipkou, a asi dvacetkrát nižší, než původně předpokládala Světová zdravotnická organizace (WHO).
 2. I v globálních „hotspotech“ (tj. nejvíce zasažené oblasti světa) je riziko úmrtí pro obecnou populaci školního a produktivního věku srovnatelné s každodenní jízdou autem do práce. Riziko bylo zpočátku přeceňováno, protože mnoho lidí s pouze mírnými nebo žádnými příznaky nebylo započítano do statistik.
 3. Až 80% všech osob s pozitivním testem zůstává bez příznaků. Dokonce i ve věkové skupině 70-79 let, asi 60% osob zůstává bez příznaků. Více než 95% všech osob vykazuje nanejvýš mírné příznaky.
 4. Až třetina všech osob již má určitou předchozí imunitu vůči Covid-19 díky kontaktu s koronaviry (tj. běžnými nachlazeními) v minulosti.
 5. Střední věk (medián) zemřelých je ve většině zemí (včetně Itálie) přes 80 let a osoby bez závažných předchozích nemocí tvoří pouze asi 1% zemřelých. Věkový a rizikový profil úmrtí tedy v podstatě odpovídá normální úmrtnosti.
 6. Ve většině západních zemí se 50 až 70% všech úmrtí odehrálo v domovech s pečovatelskou službou, které jsou zasaženy všeobecným omezením pohybu. Navíc v mnoha případech není jasné, zda tito lidé skutečně zemřeli na Covid-19 nebo kvůli extrémnímu stresu, strachu či osamělosti.
 7. Až 50% nadměrné úmrtnosti mohlo být způsobeno nikoliv virem Covid-19, ale důsledkem omezení pohybu, paniky a strachu. Například počet hospitalizací pro srdeční infarkty a mozkové příhody se snížil až o 60%, protože mnoho pacientů se v současnosti neodváží jít do nemocnice.
 8. Dokonce ani v takzvaných „obětí koronaviru“ není často objasněno, jestli byl příčinou úmrtí tento virus nebo jiná, již existující nemoc, a jestli jsou do této statistiky zahrnuty „předpokládané případy“, tj. mrtví, kteří vůbec nebyli testováni. Oficiální údaje všechny tyto rozdíly obvykle nezohledňují. (česky: Statistik: Ve zprávách o covid-19 dělají novináři opakovaně vážné chyby)
 9. Ukázalo se, že mnoho mediálních zpráv o mladých a zdravých lidech, kteří zemřeli na Covid-19, bylo nepravdivých: mnoho z těchto mladých lidí buď nezemřelo na Covid-19, nebo byli již vážně nemocní (např. z nediagnostikované leukémie jako v případě španělského fotbalového trenéra), nebo jim ve skutečnosti bylo ne 9, ale 109 let.
 10. Normální celková denní úmrtnost je v USA asi 8 000 lidí, v Německu asi 2 600 a v Itálii asi 1 800 lidí. Počet úmrtí za chřipkovou sezónu je v USA až 80 000, v Německu i Itálii až 25 000. V několika zemích je celkový počet úmrtí navzdory Covid-19 menší než při silných chřipkových sezónách v minulosti.
 11. Regionální nárůst úmrtnosti může být ovlivněn dalšími rizikovými faktory, jako je vysoká úroveň znečištění ovzduší a mikrobiální kontaminace, jakož i kolaps péče o starší a nemocné v důsledku infekcí, hromadné paniky a omezení pohybu. Zvláštní předpisy pro jednání se zesnulými někdy vedly k dalším komplikacím v pohřebních nebo kremačních službách.
 12. V zemích, jako je Itálie a Španělsko a do jisté míry i ve Velké Británii a USA, není přetížení nemocnic v důsledku silných chřipkových vln neobvyklé. Navíc bylo až 15% lékařů a zdravotnického personálu zařazeno do karantény, i když se u nich nevyskytly žádné příznaky.
 13. Často uváděné exponenciální křivky „koronových případů“ jsou zavádějící, protože i počet testů exponenciálně vzrostl. Ve většině zemí zůstal poměr pozitivních testů k celkovým testům (tj. pozitivní míra) konstantní na 5% až 25% nebo se zvýšil jen nepatrně. V mnoha zemích začlo šíření zpomalovat již před omezeními pohybu.
 14. Země bez zákazu vycházení a zákazů kontaktu, jako je Japonsko, Jižní Korea nebo Švédsko, nezažily negativnější průběh událostí než jiné země. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce ocenila Švédsko, které nyní těží z vyšší imunity ve srovnání s zeměmi s omezeními.
 15. Strach z nedostatku ventilátorů byl neopodstatněný. Podle odborníků na plícní onemocnění je invazivní ventilace (intubace) pacientů s Covid-19, často používaná kvůli strachu z rozšíření viru, ve skutečnosti mnohdy kontraproduktivní a poškozuje plíce.
 16. Na rozdíl od původních předpokladů různé studie ukázaly, že neexistuje důkaz o tom, že by se virus šířil aerosoly (tj. částicemi proudícími se vzduchem) nebo prostřednictvím povrchových infekcí (např. na klikách dveří, smartphonech nebo v kadeřnictví).
 17. Neexistují ani vědecké důkazy o účinnosti roušek u zdravých nebo asymptomatických jedinců. Naopak odborníci varují, že takové masky narušují normální dýchání a mohou se stát „nositeli nákazy“. Přední lékaři to označují za „mediální humbuk“ a „absurditu“.
 18. Mnoho klinik v Evropě a USA zůstalo i během vrcholu nákazy Covid-19 silně nevyužitých nebo téměř prázdných a v některých případech muselo poslat zaměstnance domů. Bylo zrušeno mnoho operací a terapií, včetně transplantací orgánů a screeningu rakoviny.
 19. Několik médií bylo přistiženo jak se pokoušejí dramatizovat situaci v nemocnicích, někdy dokonce s manipulativními obrázky a videi. Neprofesionální zpravodajství mnoha médií šířilo všeobecný strach a paniku mezi lidmi.
 20. Mezinárodně používané virové testovací sady jsou náchylné k chybám a mohou vykazovat falešně pozitivním nebo falešně negativním výsledky. Navíc oficiální virový test nebyl kvůli nedostatku času klinicky schválen a někdy může vyjít pozitivně při přítomnosti jiných koronavirů.
 21. Četní mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti virologie, imunologie a epidemiologie považují přijatá opatření za kontraproduktivní a doporučují rychlou přirozenou imunizaci obecné populace a ochranu rizikových skupin. Rizika pro děti jsou prakticky nulová a uzavření škol nebylo z lékařského hlediska nikdy opodstatněno.
 22. Několik odborných lékařů označilo vakcíny proti koronavirům za zbytečné nebo dokonce nebezpečné. Například vakcína proti tzv. prasečí chřipce z roku 2009 ve skutečnosti někdy vedla k závažným neurologickým poruchám a soudním sporům o náhradu škody v řádu milionů.
 23. Počet lidí trpících nezaměstnaností, psychickými problémy a domácím násilím v důsledku těchto opatření prudce stoupá po celém světě. Několik odborníků se domnívá, že omezení mohou vyžadovat více životů než samotný virus. Podle OSN mohou miliony lidí na celém světě upadnout do absolutní chudoby a hladomoru.
 24. Whistleblower Edward Snowden varoval, že důsledkem „koronové krize“ bude rozsáhlé a trvalé rozšíření globálního sledování. Proslulý virolog Pablo Goldschmidt hovořil o „globálním mediálním teroru“ a „totalitních opatřeních“. Přední britský virologický profesor John Oxford hovořil o „mediální epidemii“.
 25. Více než 500 vědců varovalo před „bezprecedentním špehování společnosti“ prostřednictvím problematických aplikací umožňujících „chytrou karanténu“. V některých zemích je taková „chytrá karanténa“ již prováděna kontrarozvědkou. V několika částech světa je již populace sledována drony a čelí závážné policejní šikaně.
Viz také: Otevřený dopis profesora Bhakdiho německé kancléřce Merkelové.

Novější aktualizace v angličtině nebo němčině

25. dubna 2020

Lékařské aktualizace:
 • Video: Kalifornský lékař Dr. Dan Erickson popsal na tiskové konferenci svá pozorování ohledně Covid -19. Nemocnice a jednotky intenzivní péče v Kalifornii a dalších státech dosud zůstaly do značné míry prázdné. Dr. Erickson uvádí, že lékaři z několika amerických států byli „pod tlakem“, aby udávali Covid-19 jako příčinu smrti na úmrtních listech, i když oni sami nesouhlasili. Dr. Erickson tvrdí, že zákazy vzcházení a strach oslabují imunitní systém a zdraví lidí. Již došlo k výraznému nárůstu „sekundárních účinků“, jako je alkoholismus, deprese, sebevražda a zneužívání dětí a manželů. Dr. Erickson doporučuje, aby do karantény byli zařazeni pouze nemocní, nikoli zdraví, natož celá společnost. Podle Dr. Ericksona mají roušky smysl pouze v akutních situacích, jako je v nemocnici, ale ne v každodenním životě.
 • Profesor Detlef Krüger, přímý předchůdce známého německého virologa Christiana Drostena na klinice Charité v Berlíně, v nedávném rozhovoru vysvětluje, že Covid-19 je „v mnoha ohledech srovnatelná s chřipkou“ a „není nebezpečnější než určité varianty chřipkového viru“. Profesor Krüger považuje „ochranu úst a nosu objevenou politiky“ za „akcionismus“ a potenciální „rozsévač nákazy“. Zároveň varuje před „masivními kolaterálními škodami“ způsobeným přijatými opatřeními.
 • Švýcarští patologové dospěli k závěru, že mnoho z testovaných pozitivních zemřelých netrpělo zápalem plic, ale mělo poruchu krevních cév a tím i kyslíkové výměny v plicích. To by mohlo vysvětlit, proč ventilace kritických pacientů Covid-19 často není účinná a proč pacienti s existujícími kardiovaskulárními problémy patří do rizikové skupiny. Ve skutečnosti všichni pitvaní pacienti trpěli vysokým krevním tlakem, velká část byla vážně obézní a dvě třetiny měly již dříve poškozené koronární tepny.
 • Nejnovější údaje z Itálie ukazují (s. 12/13), že 60 z téměř 17 000 lékařů a sester, kteří byli pozitivně testováni, zemřelo. Výsledkem je míra úmrtnosti Covid-19 nižší než 0,1% u osob mladších 50 let, 0,27% u osob ve věku 50 až 60 let, 1,4% u osob ve věku 60 až 70 let a 12,6% u osob ve věku 70 až 80 let. I tato čísla jsou pravděpodobná příliš vysoká, protože se jedná o úmrtí s koronavirem a ne nutně na koronavirus, a až 80% z těchto lidí zůstává asymptomatických a někteří možná nebyli testováni. Celkově jsou však hodnoty v souladu s hodnotami z dřívějšího testování v Jižní Koreji a nasvědčují tomu, že úmrtnost u obecné populace je srovnatelná s chřipkou.
 • Vedoucí italské Civilní Obrany v polovině dubna prohlásil, že v pečovatelských domovech v Lombardii zemřelo více než 1,800 lidí a že v mnoha případech nebyla příčina smrti dosud jasná. Již dříve vyšlo najevo, že se zhroutila péče o seniory v pečovatelských domovech a v důsledku toho i celý zdravotní systém v částech Lombardie, částečně kvůli strachu z viru a omezením pohybu.
 • Také nejnovější údaje z Belgie ukazují, že k více než 50% všech dalších úmrtí dochází v domovech s pečovatelskou službou, kterým rozhodně neprospíva všeobecný zákaz pohybu osob. Covid-19 byl „potvrzen“ v 6% těchto úmrtí, v 94% úmrtí na něj „bylo podezření“. Přibližně 70% osob testovaných pozitivně (zaměstnanců a obyvatel) nevykazovalo žádné příznaky.
 • Bývalý švédský a evropský hlavní epidemiolog, profesor Johan Giesecke, dal rakouskému časopisu Addendum upřímný rozhovor. Profesor Giesecke říká, že epidemie je v 75 až 90% případů „neviditelná“, protože u mnoha lidí se nevyskytují žádné nebo téměř žádné symptomy. Omezení pohybu by proto bylo „zbytečné“ a poškodilo by společnost. Základem švédské strategie bylo, že „lidé nejsou hloupí“. Giesecke očekává úmrtnost mezi 0,1 a 0,2%, podobnou úmrtnosti na chřipku. Profesor Giesecke tvrdí, že v Itálii i New Yorku byly na virus velmi špatně připraveni a nechránili své rizikové skupiny.
 • Britský deník The Guardian cituje nové studie, podle nichž by znečištění ovzduší mohlo být „klíčovým faktorem“ úmrtí s Covid-19. Například 80% úmrtí ve čtyřech zemích bylo v nejvíce znečištěných regionech (jako je Lombardie nebo Madrid).
 • Německé noviny DIE ZEIT se zaměřují na vysokou míru neobsazenosti v německých nemocnicích, které v některých odděleních dosahují až 70%. Dokonce i vyšetření rakoviny a transplantace orgánů, které nebyly nezbytně nutné pro přežití, byly zrušeny, aby se vytvořil prostor pro pacienty s Covid-19, ale tyto doposud do značné míry chyběly.
 • V Německu bylo nařízeno nosit roušku ve veřejné dopravě a v maloobchodních prodejnách. Prezident Světové lékařské asociace Frank Montgomery to kritizoval jako „špatné“ a zamýšlené použití šátků a roušek jako „směšné“. Studie skutečně ukazují, že používání masek v každodenním životě nepřináší měřitelné výhody zdravým a asymptomatickým lidem, a proto švýcarský infektolog Dr. Vernazza hovořil o „mediálním humbuku“. Jiní kritici hovoří o symbolu „vynucené, okázalé poslušnosti“.
 • Studie WHO (Světová Zdravotnická Organizace) z roku 2019 zjistila „malý až žádný vědecký důkaz“ o účinnosti opatření, jako je „sociální distancování“, omezení cestování a zákazy vycházení. (Původní studie)
 • Německá laboratoř na začátku dubna uvedla, že podle doporučení WHO jsou testy viru Covid-19 nyní považovány za pozitivní, i když je konkrétní cílová sekvence viru Covid-19 negativní a pouze obecnější cílová sekvence koronavire je pozitivní. To však může vést k dalším koronovým virům (studeným virům), které také vyvolávají falešně pozitivní výsledek testu. Laboratoř také vysvětlila, že protilátky Covid-19 jsou často zjistitelné pouze dva až tři týdny po nástupu příznaků. Toto je třeba vzít v úvahu, aby skutečný počet lidí, kteří jsou již vůči Covid-19 imunní, nebyl statisticky podhodnocen.
 • Ve Švýcarsku i Německu požadovali někteří politici „povinné očkování proti koroně“. Přestože očkování proti tzv. „prasečí chřipce“ v sezónně 2009/2010 vedlo v některých případech k závažnému neurologickému poškození, zejména u dětí, a k nárokům na náhradu škody v řádu milionů.
 • Profesor Christopher Kuhbandner: O nedostatku vědeckého zdůvodnění koronových opatření: „Hlášené údaje o nových infekcích velmi dramaticky přeceňují skutečné šíření koronového viru. Pozorovaný rychlý nárůst nových infekcí je téměř výhradně způsoben skutečností, že počet testů v průběhu času rychle rostl (viz obrázek níže). Alespoň podle uváděných údajů tedy ve skutečnosti nikdy nedošlo k exponenciálnímu rozšíření koronaviru. Uváděné údaje o nových infekcích skrývají skutečnost, že počet nových infekcí od začátku nebo poloviny března klesá. “
Zelená: skutečný nárůst infikovaných lidí; červená: zvýšení díky více testům.
Švédsko: Média versus realita

Někteří čtenáři byli překvapeni poklesem počtu úmrtí ve Švédsku, protože většina médií vykazuje prudce rostoucí křivku. Jaký je důvod? Většina médií uvádí kumulativní údaje podle data hlášení, zatímco švédské úřady zveřejňují mnohem významnější denní údaje podle data úmrtí.

Švédské orgány vždy zdůrazňují, že ne všechny nově nahlášené případy za posledních 24 hodin zemřely, ale mnoho médií to ignoruje (viz graf níže). Ačkoli nejnovější švédská čísla se mohou, jako ve všech zemích, stále ještě zvyšit, nic to nemění na tom, že trend je obecně klesající.

Navíc tato čísla představují úmrtí s koronavirem a ne nutně na koronavirus. Přibližně 50% úmrtí se odehrálo v pečovatelských domovech, zatímco účinek na běžnou populaci zůstal minimální, přestože Švédsko má jednu z nejnižších kapacit intenzivní péče v Evropě. Průměrný věk zemřelých ve Švédsku je přes 80 let.

Švédská vláda však díky „koroně“ získala nové nouzové pravomoci a mohla by tak pokračovat programy sledování kontaktů i v budoucnosti.

Kumulativní úmrtí podle data hlášení vs. denní úmrtí podle data úmrtí. (OWD / FOHM)
Situace ve Velké Británii:

Úmrtí ve Velké Británii v posledních týdnech prudce vzrostly, ale stále jsou v rozmezí nejsilnějších chřipkových sezón za posledních padesát let (viz níže uvedený graf). Ve Velké Británii se až 50% dalších úmrtí vyskytuje v domovech s pečovatelskou službou, které jsou zasaženy všeobecným omezením pohybu.

Navíc až 50% nedávných úmrtí je hlášeno jako úmrtí bez Covid-19 a až 25% nedávných úmrtí se odehrává doma. Není tedy vůbec jasné, zda je obecné omezení pohybu prospěšné nebo zda skutečně škodí celé společnosti.

Frasor Nelson, redaktor týdeníku British Spectator, prohlásil, že vládní agentury očekávají, že omezení pohybu povedou v dlouhodobém horizontu k 150 000 dalším úmrtím, což je výrazně více, než se očekává od Covid19. Naposledy byl zveřejněn případ 17leté studentky a zpěvačky, která si kvůli zákazům vycházení vzala vlastní život.

Je překvapující, že Anglie má na rozdíl od většiny ostatních zemí (včetně Švédska) výrazně zvýšenou úmrtnost i mezi 15 až 64letými. Může to být způsobeno častými kardiovaskulárními problémy nebo to může být způsobeno důsledky omezení pohybu.

Projekt InProportion publikoval řadu nových grafů, které uvádějí současnou úmrtnost ve Spojeném království v souvislosti s předchozím výskytem chřipky a jinými příčinami úmrtí. Další webové stránky, které kriticky hodnotí britskou situaci a opatření, jsou Lockdown Skeptics a UK Column.

UK: Týdenní úmrtnost na všechny příčiny: modrá = absolutní počty, žlutá = převýšení nad 15,000
Švýcarsko: Nadměrná úmrtnost hluboko pod silnými chřipkovými vlnami
 • První sérologická studie na Ženevské univerzitě dospěla k závěru, že nejméně šestkrát více lidí v kantonu Ženeva mělo kontakt s Covid-19, než se dříve myslelo. To znamená, že smrtelnost Covid-19 ve Švýcarsku také klesá výrazně pod jedno procento, zatímco oficiální zdroje stále hovoří až o 5%.
 • Dokonce i v nejvíce postiženém kantonu Ticino se téměř polovina nedávných úmrtí odehrála v domovech s pečovatelskou službou, které jsou zasaženy všeobecným omezením pohybu.
 • Ve Švýcarsku již bylo na krátkodobou práci zaregistrováno 1,85 milionu lidí , tj. více než třetina všech zaměstnanců. Ekonomické náklady se odhadují na 32 miliard za období od března do června.
 • Infosperber: Corona: Papouškování médií. „Nejvlivnější média skrývají skutečnost, že statistiky o Covid-19 se spoléhají na neprůhledná data.“
 • Ktipp: Švýcarské orgány: Téměř všechna čísla „bez záruky“. „Letos za prvních 14 týdnů zemřelo v kategorii do 65 let nejméně lidí za posledních pět let. V kategorii nad 65 let byl počet také relativně nízký. “

Následující graf ukazuje, že celková úmrtnost ve Švýcarsku byla v prvním čtvrtletí roku 2020 v normálním rozmezí a že do poloviny dubna se stále pohybovala kolem 2,000 lidí, a tedy pod chřipkovou vlnou v roce 2015. 50% úmrtí se vyskytlo v domovech s pečovatelskou službou, které jsou zasaženy všeobecným omezením pohybu.

Celkově se kolem 75% nových úmrtí odehrálo doma, zatímco nemocnice a jednotky intenzivní péče zůstávají silně nevyužité a četné operace byly zrušeny. I ve Švýcarsku tedy vyvstává velmi závažná otázka, zda „izolace“ může stát více životů než jich zachránit.

Kumulované úmrtí ve srovnání s očekávanou hodnotou, 2010–2020 (BFS)
Politické aktualizace:
 • Video: V australském státě Queensland sledoval policejní vrtulník se zařízením pro noční vidění tři mladé muže, kteří v noci pili pivo na střeše domu, čímž porušili „koronská nařízení“. Muži byli prostřednictvím megafonu informováni, že budova je „obklíčena policií“ a že musí pokračovat k východu. Každý z mužů dostal pokutu asi 1,000 dolarů.
 • V Izraeli byla od poloviny března pověřena domácí a protiteroristická zpravodajská agentura Shin Bet, aby ve spolupráci s policií sledovala mobilní telefony obyvatelstva s cílem sledovat kontakty a zatýkat v souvislosti s Covid-19. Tato opatření byla původně vydána bez souhlasu parlamentu a měla by zůstat v platnosti nejméně do konce dubna.
 • OffGuardian: Sedm kroků od pandemie k totalitě.
 • UK Column: Kdo kontroluje reakci britské vlády na Covid-19?
 • Mezitím byl propuštěn švýcarský lékař, který byl zatčen zvláštní jednotkou švýcarské policie a poslán na psychiatrickou kliniku pro svou kritiku „koronových opatření“. Zpráva časopisu Weltwoche odhalila, že doktor byl zatčen z falešných důvodů: nehrozilo nebezpečí pro příbuzné nebo úřady a nedošlo k držení nabité zbraně. Zdá se tedy, že šlo pravděpodobně o politicky motivovanou operaci.
 • Mnichovská místní rozhlasová stanice, která v březnu dotazovala lékaře kritické vůči koronovým politikám, byla informována odpovědným orgánem pro dohled nad médii po stížnostech, že „takové problematické vysílání musí být v budoucnu zastaveno“.
 • Webové stránky kollateral.news německého odborného právníka shromažďují zprávy o „utrpení v důsledku omezení pohybu“ a o skutečné situaci v německých nemocnicích.
 • Němečtí praktičtí lékaři zveřejnili výzvu politikům a vědcům, v níž požadují „odpovědnější řešení koronové krize“.
 • Jak v Rakousku, tak v Maďarsku hrozí lékařům, kteří kritizovali koronová opatření, vyloučení z jejich profese.
 • V Nigérii bylo podle oficiálních údajů policie zabito při vynucování koronových zákazů vycházení více lidí než samotným koronavirem.

21. dubna 2020

Lékařské aktualizace:
 • Stanfordský profesor medicíny John Ioannidis vysvětluje v novém hodinovém rozhovoru výsledky několika nových studií o Covid-19. Podle profesora Ioannidise je úmrtnost Covid-19 „srovnatelná se sezónní chřipkou“. U lidí mladších 65 let je riziko úmrtnosti srovnatelné s každodenní jízdou autem, a to i v „centrech nákazy“, zatímco u zdravých lidí do 65 let je riziko úmrtnosti „zcela zanedbatelné“. Pouze v New Yorku bylo riziko úmrtnosti osob mladších 65 let srovnatelné s rizikem řidičů kamionů na velké vzdálenosti.
 • Profesor Carl Heneghan, který řídí Centre for Evidence-Based Medicine na Oxfordské univerzitě, varuje v novém článku, že škody způsobené omezeními pohybu mohou být větší než škody způsobené virem. Vrchol epidemie byl ve většině zemí již dosažen před těmito omezeními, tvrdí profesor Heneghan.
 • Nová sérologická studie v Los Angeles zjistila, že 28 až 55krát více lidí, než se původně předpokládalo již mělo Covid-19 (aniž by vykazovaly významné příznaky), z čehož vyplývá, že i nebezpečnost tohoto onemocnění je mnohem nižší.
 • Ve městě Chelsea poblíž Bostonu měla asi třetina z 200 dárců krve protilátky proti patogenu Covid-19. Polovina z nich uvedla, že v posledním měsíci měla nachlazení. V útulku pro bezdomovce poblíž Bostonu jen něco málo přes třetinu lidí testovalo pozitivně, ale nikdo nevykazoval žádné příznaky.
 • Skotsko uvádí, že polovina (speciálně vyhrazených) lůžek intenzivní péče zůstala prázdná. Podle úředníků počty nově přijatých pacientů „stagnují“.
 • Pohotovost v městské nemocnici v Bergamu byla na začátku tohoto týdne poprvé za 45 dní úplně prázdná. Mezitím je znovu léčeno více lidí s jinými chorobami než pacientů s Covid-19.
 • Zpráva v lékařském časopise Lancet dospěla k závěru, že školní uzávěrky s cílem zastavit šíření koronaviru mají jen minimální nebo žádný účinek.
 • Devítileté francouzské dítě nakažené koronavirem mělo kontakt se 172 lidmi, ale nikdo z nich nebyl infikován. To potvrzuje dřívější výsledky, že koronavirus (na rozdíl od chřipky) není nikdy nebo téměř nikdy přenášený dětmi.
 • Německý emeritní profesor mikrobiologie Sucharit Bhakdi poskytnul nový hodinový rozhovor o Covid-19. Profesor Bhakdi tvrdí, že většina médií během epidemie Covid-19 jednala „zcela nezodpovědně“.
 • Německá Iniciativa pro etickou péči kritizuje paušální zákazy návštěv a bolestivé léčbě intenzivní péčí o kojící pacienty: „I před „koronou“ úmíralo v Německu denně asi 900 starých lidí závislých na péči v domovech, aniž by byli odvezeni do nemocnice. Ve skutečnosti by byla pro tyto pacienty vhodnější paliativní léčba, pokud vůbec nějakou léčbu potřebovali. Podle všeho, co zatím víme o koronaviru, neexistuje jediný věrohodný důvod, proč i nadále nadřazovat ochranu před touto infekcí nad základní práva občanů. Zvedněte nelidské zákazy návštěv! “
 • Nejstarší žena ve švýcarském kantonu St. Gallen zemřela minulý týden ve věku 109. Přežila „španělskou chřipku“ z roku 1918, nebyla infikována koronou a „na svůj věk si vedla velmi dobře“. „Izolace kvůli korony“ ji však „velmi ovlivnila“: „Zmizela bez každodenních návštěv svých rodinných příslušníků.“
 • Švýcarský kardiolog Dr. Nils Kucher uvádí, že ve Švýcarsku v současné době asi 75% všech dalších úmrtí nenastává v nemocnici, ale doma. To rozhodně vysvětluje převážně prázdné švýcarské nemocnice a jednotky intenzivní péče. Je také již známo, že přibližně 50% všech dalších úmrtí se vyskytuje v domovech s pečovatelskou službou. Dr. Kucher má podezření, že někteří z těchto lidí umírají na náhlou plicní embolii. To je myslitelné. Vyvstává však otázka, jakou roli hraje „izolace“ v těchto nedávných úmrtích.
 • Italský zdravotní úřad (ISS) varuje, že pacienti s Covid-19 ze středomořského regionu, kteří mají často genetickou metabolickou zvláštnost zvanou favismus, by neměli být léčeni antimalariky, jako je chlorochin, protože to může vést k úmrtí. To je další náznak, že špatné nebo příliš agresivní léky mohou nemoc ještě zhoršit.
 • Rubicon: 120 odborných stanovisek ke koronaviru. Celosvětově uznávaní vědci, lékaři, právníci a další odborníci kritizují opatření kvůli koronaviru. (německy)
Klasifikace pandemie:

V roce 2007 americké zdravotnické orgány definovaly pětistupňovou klasifikaci pandemické chřipky a protiopatření. Pět kategorií je založeno na pozorované letalitě pandemie (CFR), od kategorie 1 (<0,1%) do kategorie 5 (> 2%). Podle tohoto klíče by současná koronová pandemie byla pravděpodobně zařazena do kategorie 2 (0,1% až 0,5%). V této kategorii se jako hlavní opatření v té době uvažovalo pouze o „dobrovolné izolaci nemocných“.

V roce 2009 však WHO odstranila závažnost ze své definice pandemie. Od té doby lze v zásadě každou celosvětovou vlnu chřipky prohlásit za pandemii, což se stalo s velmi mírnou „prasečí chřipkou“ z roku 2009/2010, na kterou byly prodány vakcíny v hodnotě přibližně 18 miliard dolarů.

Dokument TrustWHO („Trust who?“), který se zabývá pochybnou rolí WHO v souvislosti s „prasečí chřipkou“, byl nedávno vymazán ze serveru VIMEO.

Švýcarský hlavní lékař Pietro Vernazza: Elementární opatření jsou dostatečná

Ve svém posledním příspěvku používá švýcarský hlavní lékař pro infektiologii, Pietro Vernazza, výsledky německého Institutu Roberta Kocha a ETH v Curychu, aby ukázal, že epidemie Covid-19 byla pod kontrolou ještě před zavedením „izolace“:

„Tyto výsledky jsou revoluční: Obě studie ukazují, že elementární opatření, jako je rušení velkých shromáždění a zavedení hygienických opatření, jsou vysoce účinná. Populace je schopna tato doporučení dobře implementovat a opatření mohou epidemii téměř zastavit. V každém případě jsou tato opatření dostatečná k ochraně našeho zdravotního systému tak, aby nemocnice nebyly přetíženy“.

Míra reprodukce ve Švýcarsku (ETH / Vernazza)
Švýcarsko: Kumulativní celková úmrtnost v normálním rozmezí

Ve Švýcarsku byla kumulativní celková úmrtnost v prvním čtvrtletí (do 5. dubna) na průměrné očekávané hodnotě a více než 1 500 jednotek pod horní očekávanou hodnotou. Navíc do poloviny dubna byla celková úmrtnost stále více než 2 000 úmrtí pod srovnávací hodnotou z období vážné chřipky v roce 2015 (viz obrázek níže).

Švédsko: Epidemie končí i bez omezení pohybu

Nejnovější údaje o pacientech a úmrtích ukazují, že epidemie ve Švédsku končí. Ve Švédsku, stejně jako ve většině ostatních zemí, došlo k nadměrné úmrtnosti hlavně v pečovatelských domovech, které nebyly dostatečně chráněny, vysvětlil hlavní epidemiolog.

Ve srovnání s jinými zeměmi může švédská populace nyní těžit z vyšší imunity vůči viru Covid-19, který by je mohl lépe chránit před možnou „druhou vlnou“ příští zimu.

Lze předpokládat, že do konce roku 2020 nebude Covid-19 ve švédské celkové úmrtnosti viditelný. Švédský příklad ukazuje, že „omezení“ byla nejen sociálně a ekonomicky devastující, ale i zbytečná nebo dokonce kontraproduktivní z lékařského hlediska.

Video: Proč jsou zablokování nesprávnou politikou – švédský odborník, profesor Johan Giesecke

Počet úmrtí s pozitivním testem ve Švédsku (FOHM / Wikipedia; hodnoty mohou být ještě upraveny)

Anekdoty vs. důkazy:

S ohledem na nedostatek vědeckých důkazů se některá média stále více spoléhají na hrozivé anekdoty, aby v populaci udrželi strach. Typickým příkladem jsou „zdravé děti“, které údajně zemřely na Covid-19, ale později se často ukázalo, že na Covid-19 nezemřely, nebo že již byly vážně nemocné.

Rakouská média nedávno informovala o potápěčích, kteří šest týdnů po onemocnění Covid-19 s plicním postižením stále vykazovali sníženou výkonnost a nepříznivé výsledky testů. Jedna část hovoří o „nevratných škodách“, další vysvětluje, že tento závěr je „nepodložený a spekulativní“. Není ale uvedeno, že by potápěči měli obvykle mít 6 až 12 měsíční pauzu po závažné pneumonii.

Často se zmiňují také neurologické účinky, jako je dočasná ztráta čichu nebo chuti. Také zde obvykle není vysvětleno, že se jedná o známý účinek nachlazení a chřipky, a Covid-19 není v tomto ohledu nijak závažný.

V jiných zprávách jsou zdůrazněny možné účinky na různé orgány, jako jsou ledviny, játra nebo mozek, aniž by bylo uvedeno, že mnoho postižených pacientů bylo již velmi starých a mělo již předtím závažné chronické nemoci.

Politické aktualizace:
 • WOZ: Když vládne strach. „U dronů, aplikací a zákazů demonstrací: V důsledku koronavirové krize dochází k porušování základních svobod. Může se jednoduše stát, že to tak zůstane tak i po zablokování – ale extrémní situace také nabízí důvod k naději. “ (německy)
 • Multipolar: Co je jejich cílem? „Vláda se chválí, šíří slogany vytrvalosti a zároveň zpomaluje shromažďování základních údajů, které by umožnilo spolehlivé měření šíření a nebezpečí viru. Naproti tomu úřady jednají rychle a rozhodně při rozšiřování pochybných nástrojů, jako jsou nové „koronové aplikace“ pro hromadné měření pulzů a sledování kontaktů“. (německy)
 • Profesor Christian Piska, odborník na veřejné právo a právní techniku ​​ve Vídni: „Rakousko se změnilo. Velmi. Avšak zdá se, že to většina lidí prostě akceptuje. Krok za krokem, ať už ekonomika prosperuje nebo ne, náhle žijeme s podmínkami policejního státu a přísnými omezeními našich základních a lidských práv, čímž se vyrovnáváme diktátorským režimům. Toto je Pandořina skříňka, která už se jednou otevřela, a nikdy se nemůže znovu zavřít. “ (německy)
 • Více než 300 vědců z 26 zemí varuje před „bezprecedentním sledováním společnosti“ koronovými aplikacemi, které porušují ochranu dat. Několik vědců a univerzit již opustilo evropský projekt sledování kontaktů PEPP-PT z důvodu nedostatečné transparentnosti. Nedávno vyšlo najevo, že do projektu se zapojila švýcarská společnost AGT, která dříve vytvořila systémy hromadného sledování pro arabské státy.
 • V Izraeli demonstrovalo proti opatřením Netanjahuovi vlády asi 5 000 lidí (všichni v rozestupu 2 m): „Mluví o exponenciálním nárůstu případů koronaviru, ale jediná věc, která exponenciálně roste, je počet lidí, kteří se postaví, aby ochránili naše zemi a její demokracii “.
 • Irský novinář Jason O’Toole žijící v Madridu popisuje situaci ve Španělsku: „Vzhledem k tomu, že v ulicích španělských měst je armáda všudypřítomná, není možné situaci popsat jinak než jako válečné právo ve skutečnosti, ale bez vyhlášení. Velký bratr George Orwella je živ a zdráv, protože španělská policie sleduje všechny pomocí CCTV nebo dronů létajících nad jejich hlavami. Během prvních čtyř týdnů bylo pokutováno neuvěřitelných 650 000 lidí a 5 568 osob bylo zatčeno. Byl jsem šokován, když jsem sledoval videoklip policisty, který použil těžkou sílu, aby zatkl duševně nemocného mladíka, který podle všeho právě šel domů s chlebem.“
 • OffGuardian: Znepokojivý vývoj v britské policejní práci.
 • Americký investigativní novinář Whitney Webb píše ve svém novém článku o tom, „jak americký národní bezpečnostní stát používá koronaviry k naplnění orwellovské vize“ : „Minulý rok vyzvala vládní komise Američany, aby přijaly systém hromadného sledování řízeného umělou inteligencí, který jde daleko za hranici dosaženou v jakékoli jiné zemi, a to, aby byla zajištěna americká hegemonie v umělé inteligenci. „Překážky“, které bráni jeho implementaci, jsou nyní rychle odstraňovány pod rouškou boje proti kronavírové krizi.“
 • V předchozím článku se Whitney Webb zabýval ústřední rolí, kterou hraje Johns Hopkins University a její „Centrum pro zdravotní bezpečnost“ v řízení reakce na tuto pandemii, jakož i roli tohoto centra v předchozích simulacích pandemie a biologických zbraní a jeho úzkými vazbami na americké tajné služby.
 • Myšlenka použití pandemie k rozšíření nástrojů globálního dozoru a kontroly není nová. Již v roce 2010 popsala americká Rockefeller Foundation v předběžné zprávě o budoucím technologickém a společenském vývoji „scénář izolace“, který předpověděl současný vývoj s působivou přesností (od strany 18).
 • „Pravda o Faucim“: V novém rozhovoru hovoří americký virolog Dr. Judy Mikovits o svých zkušenostech s doktorem Anthonym Faucim, který v současné době hraje hlavní roli při utváření opatření americké vlády proti Covid-19.
 • Organizace poskytující pomoc varují, že „mnohem více lidí“ zemře na ekonomické důsledky opatření než na samotný Covid-19. Prognózy nyní předpovídají, že 35 až 65 milionů lidí upadne do absolutní chudoby, a mnohým z nich hrozí hladovění.
 • V Německu se očekává, že v roce 2020 bude 2,35 milionu lidí závislých na dočasných pracích, což je více než dvojnásobek ve srovnání se situací po finanční krizi v roce 2008/2009.
Lidé na kratší pracovní dobu v Německu (BfA)

18. dubna 2020

Lékařské aktualizace:
 • Nová sérologická studie Stanfordské univerzity našla protilátky u 50 až 85krát více lidí, než se dříve myslelo v okrese Santa Clara v Kalifornii, z čehož vyplývá, že smrtelnost Covid-19 je 0,12% až 0,2% nebo dokonce nižší (tj. srovnatelná s těžkou chřipkou). Profesor John Ioannidis vysvětluje studii v novém videu.
 • Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) na Oxfordské univerzitě ve své nové analýze tvrdí, že úmrtnost v souvislosti s Covid-19 (IFR) je mezi 0,1% a 0,36% (tj. srovnatelná s těžkou chřipkou). U lidí starších 70 let bez vážných předchozích nemocí je očekáváná úmrtnost nižší než 1%. U lidí starších 80 let se úmrtnost pohybuje mezi 3% a 15% v závislosti na tom, zda k úmrtí doposud došlo převážně s onemocněním nebo kvůli němu. Na rozdíl od chřipky je dětská úmrtnost téměř nulová. Pokud jde o vysokou úmrtnost v severní Itálii, výzkumná skupina zdůrazňuje, že Itálie má v Evropě nejvyšší odolnost vůči antibiotikům. Údaje italských orgánů skutečně ukazují, že přibližně 80% zemřelých bylo léčeno antibiotiky, což ukazuje na závažné bakteriální infekce.
 • Finský profesor epidemiologie Mikko Paunio z Helsinské University vyhodnotil několik mezinárodních studií v předběžné zprávě a dospěl k závěru, že letalita Covid-19 (IFR) je 0,1% nebo méně (tj. srovnatelná se sezonní chřipkou). Podle Paunia byl vytvořen dojem vyšší letality, protože virus se šířil velmi rychle, zejména v domácnostech s více generacemi v Itálii a Španělsku, ale také ve městech, jako je New York. „Izolace“ přišla příliš pozdě a nebyla účinná.
 • Velká Británie: Londýnská dočasná nemocnice Nightingale zůstala z velké části prázdná a během velikonočního víkendu bylo v zařízení léčeno pouze 19 pacientů. Londýnské nemocnice zdvojnásobily kapacitu JIP (jednotek intenzivní péče) a zatím se s nárůstem vyrovnávají.
 • V Kanadě zemřelo 31 lidí v pečovatelském domě poté, co „téměř veškerý ošetřovatelský personál opustil zařízení ve spěchu ze strachu z rozšíření koronového viru. Zdravotní úřady našli lidi v domě v Dorvalu nedaleko Montrealu jen o několik dní později – ti, co přežili, byli dehydratováni, podvyživení a apatičtí.“ Podobné tragédie již byly zaznamenány v severní Itálii, kde východoevropské sestry opustily zemi ve spěchu, když vypukla panika a byla oznámena opatření omezující pohyb osob.
 • Skotský lékař, který také pečuje o pečovatelské domovy, píše: „Jaká byla vládní strategie pro pečovatelské domovy? Dosud podniknuté kroky situaci ještě zhoršily.“
 • Ve Švýcarsku se i přes Covid-19 celková úmrtnost v prvním čtvrtletí roku 2020 (do 5. dubna) pohybovala v normálním rozmezí. Jedním z důvodů by mohla být mírná chřipková sezóna v důsledku mírné zimy, kterou nyní Covid-19 částečně „vyrovnal“.
 • Podle zprávy ze 14. dubna jsou švýcarské nemocnice a dokonce i jednotky intenzivní péče i nadále nedostatečně využívány. To opět vyvolává otázku, kde a jak přesně se ve Švýcarsku skutečně vyskytují úmrtí s pozitivním testem (průměrný věk 84).
 • Prezident Německé asociace nemocnic vyhlásil poplach: více než 50 procent všech plánovaných operací v Německu bylo zrušeno a „počet nevyřízených operací“ se blíží k tisícům. Kromě toho je v nemocnicích léčeno o 30 až 40% méně pacientů se srdečními infarkty a mozkovými příhodami, protože ti se již neodváží chodit do nemocnic ze strachu z korony. V celé zemi bylo nevyužito 150 000 nemocničních lůžek a 10 000 lůžek pro intenzivní péči. V Berlíně jsou pacienti s koronou pouze na 68 lůžkách intenzivní péče, pohotovostní klinika s 1 000 lůžky se momentálně nepoužívá.
 • Nové údaje německých úřadů ukazují, že i v Německu již míra reprodukce Covid-19 klesla pod kritickou hodnotu 1 před omezeními pohybu. Základní hygienická opatření proto postačovala k zabránění exponenciálního rozšíření. To již ukázala ETH Curych v případě Švýcarska.
 • 1 081 vojáků testováno pozitivně na francouzské letadlové lodi. Téměř 50% z nich zůstalo dosud bez příznaků a asi 50% mělo mírné příznaky. Čtyřiadvacet z nich bylo hospitalizováno, a jeden z nich je v intenzivní péči (nejsou známy předchozí nemoci).
 • Přední německý virolog Christian Drosten si myslí, že je možné, že někteří lidé již vybudovali proti novému koronaviru účinnou „imunitu z minulosti“ díky předchozímu kontaktu s koronovými viry spojených s běžným nachlazením.
 • Klaus Püschsel, soudní lékař z Hamburku, který již prozkoumal mnoho zemřelých s pozitivním testem, vysvětluje v novém článku: „Čísla neospravedlňují strach z korony“. Jeho zjištění: „Korona je relativně neškodné virové onemocnění. Musíme se vypořádat s tím, že Korona je normální infekce a musíme se s ní naučit žít bez karantény“. Úmrtí, které zkoumal, by všichni měli takové vážné již existující nemoci, že „i když to zní tvrdě, všichni by v průběhu tohoto roku zemřeli“. Püschel dodává: „Čas virologů skončil. Nyní bychom se měli zeptat i jiných, co je třeba dělat v případě koronové krize, například lékařů intenzivní péče.“
 • Přehled na Medscape ukazuje, že běžné nachlazení infekce způsobené koronaviry obvykle klesají na konci dubna – s omezeními pohybu nebo bez nich.
 • Švýcarský časopis Infosperber píše: „Méně případů korony? Jen testujte méně!“ Denní počet„ nových případů “uvádí málo o stavu epidemie. Vyvolávání strachu pomocí křivky kumulativních úmrtí s pozitivním testem bylo bezohledné, tvrdí.
 • OffGuardian: Dalších osm odborníků zpochybňujících koronavirová opatření.
 • Video: Proč jsou omezení pohybu nesprávnou politikou – švédský expert Prof. Johan Giesecke. Švédský profesor epidemiologie Johan Giesecke hovoří o „tsunami mírného onemocnění“ a považuje omezení pohybu za kontraproduktivní. Nejdůležitější věc, říká, je poskytnout účinnou ochranu rizikovým skupinám, zejména domovům s pečovatelskou službou.
Reprodukční číslo v Německu. Uzamčení od 22. března. Zákaz akcí s více než 1000 lidmi od 9. března (RKI).
Ventilace s Covid19:

Další odborníci v Evropě a USA vyjádřili svůj názor na léčbu kritických pacientů s Covid-19 a důrazně nedoporučují invazivní ventilaci (intubaci). Pacienti s Covid-19 netrpí akutním respiračním selháním (ARDS), ale nedostatkem kyslíku, pravděpodobně způsobeným problémem s difúzí kyslíku vyvolaným virem nebo imunitní odpovědí na něj.

Politické aktualizace:

16. dubna 2020

 • The London Times hlásí, že 50% současné britské nadměrné úmrtnosti nemusí být způsobeno koronaviry, ale důsledky omezení pohybu, obecného panického a částečného sociálního rozpadu. To činí 3 000 úmrtí týdně. Ve skutečnosti by toto číslo mohlo být ještě vyšší, protože britská definice smrti koronavirem zahrnuje všechna úmrtí s koronavirem (ne jen ta kvůli němu), a dokonce i případy, kdy je na virus „podezření“. Kromě toho přibližně 50% „koronových úmrtí“ nastává v pečovatelských domovech, které trpí všeobecnými omezeními.
 • V Dánsku nyní litují zavedení omezení: „Nikdy jsme neměli stisknout tlačítko stop. Situaci měl pod kontrolou dánský systém zdravotní péče. Totální izolace šla příliš daleko“, tvrdí profesor Jens Otto Lunde Jørgensen z Aarhusské universitní nemocnice. Dánsko v současné době obnovuje provoz škol.
 • David Katz, profesor z univerzity v Yale, který včas varoval před negativními důsledky omezení, poskytl podrobný hodinový rozhovor o současné situaci.
 • Německý virolog Hendrik Streeck vysvětluje, že dosud nebyly v supermarketech, restauracích nebo kadeřnických salónech zjištěny žádné „nátěrové infekce“.
 • Nové údaje o protilátkách z italské komunity Robbio v Lombardii ukazují, že asi desetkrát více lidí než se myslelo mělo koronavirus, ale protože se u nich nevyskytly žádné nebo jen mírné příznaky, tak se o tom nevědělo. Skutečná míra imunizace je 22%.
 • Nové údaje ze švýcarského kantonu Curych ukazují, že přibližně 50% všech úmrtí souvisejících s Covid-19 se vyskytlo v domovech pro seniory nebo v pečovatelských domovech. Přesto i tam asi 40% všech pozitivně testovaných lidí nevykazovalo žádné příznaky. Střední věk úmrtí pozitivních na test ve Švýcarsku je v současné době asi 84 let.
 • Pietro Vernazza, švýcarský hlavní lékař pro infekci, komentuje strategii „žít s virem“ a mimo jiné doporučuje individuálně optimalizovanou ochranu ohrožených osob. Imunita obyvatelstva je také ochranou ohrožených lidí.
 • Nový britský web Lockdown Skeptics kriticky informuje o přijatých opatřeních a mediálním zpravodajstvím souvisejícími s Covid-19.
 • Rakouská občanská společnost „Iniciativa pro koronové informace založené na důkazech“ poskytuje přehled studií a analýz nového koronaviru
 • Dokument: „WHO – V sevření lobbistů“ (ARTE, 2017, německy)

7. dubna 2020

Posudek šéfa Hamburského soudního lékařství

Profesor Klaus Püschel, šéf Hamburského soudního lékařství, prohlásil ke Covid19: „Tento virus ovlivňuje zcela přemrštěným způsobem náš život. To není v žádném poměru k nebezpečí, které z něho vyplývá. Ani astronomické hospodářské škody, které teď vznikají, nejsou nebezpečí přiměřené. Jsem přesvědčen, že se koronová úmrtnost na roční úmrtnosti neprojeví ani jako výchylka.“ V Hamburku dosud na virus nezemřel „jediný člověk bez předchozích onemocnění“. „Všichni, které jsme dosud vyšetřili, měli rakovinu, chronické onemocnění dýchacích cest, byli silní kuřáci a otylí, trpěli na diabetes nebo měli kardiovaskulární onemocnění … Covid19 je smrtelný jen výjimečně, ve většině případů je převážně neškodnou virovou infekcí.“

K tomu dodává dr. Püschel:“V nemálo případech jsme také zjistili, že aktuální koronová infekce neměla s úmrtím nic společného, protože jeho příčiny byly jiné, například krvácení do mozku nebo srdeční infarkt.“ Korona sama o sobě je „nepříliš nebezpečné virové onemocnění“, říká soudní lékař. Doporučuje statistiky založené na konkrétních výsledcích vyšetření. „Všechny dohady o jednotlivých případech úmrtí, které nebyly odborně přezkoumány, pouze šíří strach.“

Svobodné hansovní město Hamburk v poslední době začalo, v rozporu se specifikacemi Institutu Roberta Kocha, rozlišovat mezi úmrtími „na“ koronový virus a „s“ koronovým virem, což vedlo ke snížení případů úmrtí na Covid19.

Další lékařské informace
 • Nejnovější čísla ve zvláštví zprávě německého Institutu Roberta Kocha ukazují, že se tzv. poměr pozitivů (t.j. pozitivní výsledky v poměru k počtu testů) zvyšuje zřetelně pomaleji než v médiích publikované exponenciální křivky a že koncem března byl kolem 10%, což je pro koronární viry typická hodnota. O nějakém „nebezpečně rychlém šíření“ proto podle časopisu Multipolar „nemůže být řeč“.
 • Německý virolog Hendrik Streeck v současnosti pracuje na pilotní studii o šíření původce Covid19 a jeho cestách. V jednom rozhovoru prohlásil: „Podíval jsem se ještě jednou podrobněji na 31 ze 40 případů úmrtí v okresu Heinsberg – a nebyl jsem moc překvapen, že ti lidé zemřeli. Jednomu z nich bylo přes 100 let, to by smrt mohla způsobit i normální rýma.“ Přenosy přes kliky a podobné tzv. stěrové infekce oproti původním předpokladům dosud prokázat nemůže.
 • První švýcarská nemocnice musí kvůli velmi nízkému vytížení nahlásit kurzarbeit. „Personál ve všech odděleních nemá co dělat a v prvním kroku jsme vyčerpali náhrady přesčasů. Teď nahlásíme kurzarbeit. Finanční následky jsou velké.“ K připomenutí: na nerealistických předpokladech založená studie curyšské ETH předpovídala k 2. dubnu první přetížení švýcarských nemocnic. K tomu dodnes nedošlo nikde.
 • Ve Švýcarsku proběhla počátkem 2017 výrazná chřipková vlna. V průběhu prvních 6 týdnů došlo ke 1500 úmrtím navíc u obyvatelstva nad 65 let. Normálně zemře ve Švýcarsku 1300 osob ročně na následky zápalu plic, z toho 95% starších než 65 let. Pro srovnání: v současnosti je ve Švýcarsku zaznamenáno celkem 762 úmrtí „s“ (nikoliv „na“) Covid19.
 • Vedoucí jedné německé laboratoře pro životní prostředí se domnívá, že obyvatelé severoitalské Lombardie jsou v důsledku chronicky vysoké zátěže legionelami obzvlášť náchylní k virovým onemocněním jako Covid19. „Jsou-li plíce tak jako v současné situaci oslabené virózou, mají bakterie snadnou práci a mohou průběh negativně ovlivnit a způsobit komplikace.“ V Lombardii docházelo již v minulosti k místním vlnám zápalů plic zapříčiněných odpařovacími chladicími zařízeními zamořenými legionelami.
 • Na základě údajů z Číny byly celosvětově definovány lékařské protokoly, předpokládající pro pozitivně testované intenzivní pacienty invazivní umělé dýchání intubací. Na jedné straně vycházejí z toho, že neinvazivní dýchání s kyslíkovou maskou nestačí a na druhé existuje obava, že by se mohl „nebezpečný virus“ šířit aerosoly. Avšak již v březnu němečtí lékaři poukázali na to, že intubace může vést k dalším poškozením plic a má celkově špatné vyhlídky úspěšnosti. Mezitím se ozvali také lékaři z USA, popisující, že intubace pacientům „víc škodí než prospívá“. Pacienti podle nich často netrpí selháním plic, ale druhem akutní horské nemoci, kterou umělé dýchání pod zvýšeným tlakem ještě zhoršuje. Již v únoru informovali jihokorejští lékaři, že pacienti s Covid19 v kritickém stavu dobře reagují na kyslíkovou terapii bez dýchacích přístrojů, Výše jmenovaný americký lékař varuje, že je naléhavě třeba nasazení dýchacích přístrojů přehodnotit, aby nevznikaly dodatečné škody.
 • Oficiální model USA pro šíření Covid19 zatím nadhodnotil hospitalizace osmkrát, intenzivní pacienty šestkrát a potřebu dýchacích přístrojů čtyřicetkrát.
 • Známý americký statistik Nate Silver upozornil, jak „nesmyslná“ jsou čísla koronových případů, pokud nevíme víc o počtu a provádění testů.
 • Příspěvek v relaci ARD Monitor z roku 2009 o přehnaném podání „prasečí chřipky“ vykazuje úžasné podobnosti se současnou situací. Závěr příspěvku ARD tenkrát byl, že „tou skutečnou pandemií je strach z ní“.

5. dubna 2020

 • Ve velmi poučném 40-minutovém rozhovoru prohlásil mezinárodně renomovaný profesor epidemiologie Knut Witkowski z New Yorku, že přijatá opatření ke Covid19 jsou vesměs kontraproduktivní. Namísto „social distancing, uzavírání škol , „lock-down“, roušek, masového testování a očkování musí život pokračovat pokud možno nerušeně a pokud možno rychle vytvořit imunitu obyvatelstva. Covid19 není podle všech dosavadních zjištění nebezpečnější než předchozí chřipkové epidemie.
 • Britský Medical Journal (BMJ) informuje, že podle nejnovějších dat z Číny 78% pozitivně testovaných osob nevykazuje žádné symptomy. Jeden oxfordský epidemiolog k tomu dodává „Tyhle výsledky jsou velmi důležité … Jestli jsou reprezentativní, musíme se ptát, proč k čertu děláme lock-down?“.
 • Dr. Andreas Sönnichsen, vedoucí oddělení pro všeobecné a rodinné lékařství Vídeňské univerzity a předseda Sítě pro lékařství založené na faktech, považuje dosud přijatá opatření za “zmatená”. Kvůli „ochraně nemnohých, kteří by mohli být ohroženi“, je ochromen celý stát.
 • Švédská vláda jako první na světě ozmámila, že napříště bude rozlišovat mezi úmrtími „z“ koronaviru a „s“ koronavirem. To by mohlo vést k redukci ohlašovaného počtu úmrtí. Je zajímavé, že mezitím stoupá mezinárodní tlak na Švédsko, aby od své liberální strategie upustilo.
 • Hamburský zdravotní úřad nechává nově případy pozitivně testovaných úmrtí vyšetřovat soudními lékaři, aby počítal pouze „pravá“ úmrtí na koronu. Tím se počet úmrtí oproti údajům Institutu Roberta Kocha snížil až o 50%.
 • Německý Ärzteblatt referoval již 2018 o „množství plicních onemocnění“ v severní Itálii, které znepokojovalo úřady. Mezi jinými bylo tenkrát jako příčina uváděno znečištění vody.
 • Německá Pharmazeutische Zeitung poukazuje, že v současné situaci často „pacienti těžce onemocní, dokonce zemřou, aniž by se předtím vyvinuly problémy dýchání.“ Neurologové z toho soudí, že koronové viry mohou škodit i nervovým buňkám. Jiným vysvětlením by mohlo být, že tito pacienti často vyžadující péči zemřou v důsledku vysokého stresu.
 • Podle nejnovějších čísel ze Švýcarska jsou nejčastějšími symptomy pozitivně testovaných pacientů v nemocnicích horečka, kašel a potíže dýchání. U 43% nebo 900 osob se vyskytuje zápal plic. Také v těchto případech není apriori jasné, zda ho způsobuje koronový virus nebo jiný původce. Věkový medián pozitivně testovaných zesnulých je kolem 83 let, rozpětí dosahuje až 101 let.
 • Britský projekt In Proportion sleduje úmrtnost „s“ Covid19 ve srovnání s úmrtností na chřipku a s celkovou úmrtností, která je i ve Velké Británii.nadále v normálu a pod ním a v současnosti klesá.
 • Ve státu Indiana, USA, se z důvodu lock-down zvýšil počet volání na tísňovou linku pro psychické problémy a sebevražedné myšlenky o víc než 2000% z 1000 na 25 000 denně.
 • Lékařská odborný portál Rxisk poukazuje, že různé léky mohou zvýšit riziko nákazy koronovým virem zčásti až o 200%.
Další zprávy
 • Britský žurnalista Peter Hitchens popisuje v článku s názvem We love Big Brother“, jak se i dosud kritičtí lidé i bez zdravotních důkazů nechají naočkovat strachem. V jednom rozhovoru prohlásil s ohledem na ohrožená základní práva, že kritika je dnes „morální povinností“.
 • Německý historik René Schlott píše o Rendesvouz s policejním státem“: „Koupit si knihu, sedět na lavičce v parku, setkat se s přáteli – to je dnes zakázáno, kontrolováno a denuncováno. Jak to tak vypadá, pojistky demokracie shořely. Kde a jak to má skončit?“
 • V Německu vypracovává více právních kanceláří žaloby proti přijatým opatřením a nařízením. Jedna odbornice na lékařské právo píše v tiskovém sdělení: „Opatření spolkové a zemských vlád jsou v do očí bijícím rozporu s ústavou a porušují v dosud nevídaném rozsahu řadu základních práv občanek a občanů Německa. To se vztahuje na všechna nařízení 16 spolkových zemí. Zejména nejsou tato opatření oprávněná Zákonem o ochraně před infekcemi, který byl teprve před několika dny překotně novelizován … Dostupná čísla a statistiky totiž ukazují, že koronová infekce probíhá (či dokonce již snad proběhla) u 95% obyvatel neškodně a nepředstavuje tedy pro veřejnost žádné mimořádně závažné ohrožení.“
 • Otevřený dopis profesora Sucharita Bhagdi spolkové kancléřce Angele Merkelové existuje mezitím v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině, turečtině, holandštině a estonštině, další jazyky následují.
 • V jednom Interview (EN/DE) varuje whistleblower Edward Snowden, že Covid19 je nebezpečný ale přechodný, zatímco odstranění základních práv je smrtelné a trvalé.

3. dubna 2020

USA: Další videa občanských žurnalistů ukazují, že v některých nemocnicích popisovaných americkými médii jako „válečné pole“ je ve skutečnosti velmi poklidně (poznámka: někteří autoři z toho vyvozují chybné závěry).

Rakousko: Také v Rakousku jsou „koronová úmrtí“ zjevně definována „velmi liberálně“, jak informují média: „Počítá se ke koronovým úmrtím také, když je dotyčný virem infikovaný, ale zemřel na něco jiného?“ Ano, říkají Rudi Anschober a Bernhard Benka, člen Corona Task Force na ministerstvu zdravotnictví. „Platí jasné pravidlo: úmrtí s koronovým virem anebo úmrtí na koronový virus,“ dodává Benka. Všechny tyto případy se započítají do statistiky. Příčina úmrtí se nerozlišuje. Obrazně řečeno, i devadesátník umírající se zlomeninou stehenního klíčku, který se několik hodin před smrtí nakazil, platí za koronové úmrtí. To jen jako příklad.

Německo: Německý Institut Roberta Kocha nově odrazuje od autopsií pozitivně testovaných, neboť riziko kapénkové infekce aerosoly má být příliš vysoké. Pak ovšem již v mnoha případech nelze příčinu úmrtí zjistit.

Jeden odborný lékař-patolog to komentuje následovně (dopis je otištěn pod videem): „Darebák, kdo si přitom pomyslí něco ošklivého. Dosud bylo pro patology samozřejmé, že, při odpovídajících opatřeních, obdukují i infekční případy jako HIV/AIDS, hepatitis, tuberkulóza, prionová onemocnění atd. Je pozoruhodné, že u infekce, která sklátí tisíce pacientů po celém globu a téměř zablokuje hospodářství celých zemí, jsou k dispozici jen velmi skrovné obdukční nálezy (šest pacientů z Číny). Ze zdravotně politického i vědeckého hlediska by přece měl být obzvlášť velký veřejný zájem na obdukčních nálezech. Avšak opak je skutečností. Panuje strach dozvědět se skutečnou příčinu úmrtí pozitivně testovaných? Mohlo by se stát, že by se čísla koronových úmrtí rozpustila jako sníh na jarním slunci.“

Itálie: Ruský odborný personál si povšiml „pozoruhodných úmrtí“ v pečovatelských domech v Lombardii: „Tak bylo podle novinových zpráv ve městě Gromo zaznamenáno několik případů, kdy údajně infikovaní koronovým virem prostě usnuli a už se neprobudili. U zesnulých nebyly do té doby zaznamenány žádné vážnější příznaky … Jak ředitel domu pro seniory později v rozhovoru pro RIA Novosti upřesnil, není jasné, zda zesnulí byli skutečně infikováni koronovým virem, neboť v domě nikdo testován nebyl … V domech, kde jsou činné ruské lékařské a pečovatelské týmy, se chodby, pokoje a jídelny desinfikují.“

Podobné případy již byly zaznamenány i v Německu. Pacienti v pečovatelských zařízeních zemřou v současné výjimečné situaci náhle a jsou pak vedeni jako „koronová úmrtí“. Opět tak vyvstává vážná otázka: kdo zemřel na virus a kdo na zčásti extrémní opatření?

Pečovatelský personál: Süddeutsche Zeitung informuje: „Po celé Evropě ohrožuje pandemie zabezpečení starých lidí doma, neboť pečovatelské síly k nim již nesmějí – anebo zemi úprkem opustily směrem k domovu.“

Další: Profesor lékařství Stanfordské univerzity Dr. Jay Bhattacharya poskytl půlhodinový rozhovor, ve kterém zpochybnil „konvenční vědomosti“ o Covid19. Dosavadní opatření jsou podle něj přijímána na základě velmi nejistých a zčásti pochybných datových podkladů.

2. dubna 2020 (I)

Německo

Podle nejnovější zprávy o chřipce německého Institutu Roberta Kocha počet akutních onemocnění dýchacích cest „se ve všech spolkových zemích velmi snížil“. Hodnoty „ve všech věkových skupinách silně poklesly“.

Do 20. března (12. týdne) celkový počet stacionárních případů s akutními dýchacími potížemi zřetelně poklesl. Ve věkové skupině 80 let a víc poklesl počet případů v porovnání s předchozím týdnem téměř na polovinu.

V 73 sledovaných nemocnicích byl v 7% případů onemocnění dýchacích cest diagnozován rovněž COVID-19. Ve věkové skupině 35-59 let byl COVID-19 diagnostikován v 16% a ve skupině 60-79 let v 13% pacientů.

Tato čísla odpovídají údajům z jiných zemí i základnímu typickému rozšíření koronových virů (5-15%).

Chřipková onemocnění celkem a akutní onemocnění dýchacích cest v nemocnicích (Institut Roberta Kocha, 13. a 12. kalendářní týden)

Článek v Die Zeit se zabývá otázkou o pacienty s intenzivní péčí v Německu:

„V současnosti sledují politici, odborníci a mnozí občané exponenciálně rostoucí počty nově infikovaných s obavami. To však není rozhodující příznak pro posouzení, jak těžce koronová krize Německo postihuje a ještě postihne. Je totiž zkreslený zejména každý týden se zvyšujícím počtem testů..

Pro měření zátěže zdravotního systému je namísto toho důležitý počet těžce onemocnělých vyžadujících umělé dýchaní. Pokud pro ně existuje dostatek lůžek, může být mnoho z nich zachráněno. Teprve když se volná lůžka vyčerpají, hrozí situace jako v Itálii.

Registr lůžek JIP (DIVI-Register) nyní ukazuje, že situace v německých intenzivních stanicích je uvolněná. ‚Zatím jsme v pohodovém pásmu‘, říká Grabenhenrich. Počty těžkých onemocnění nestoupají zdaleka tak strmě jako počty nakažených a i kdyby, ještě mnoho lůžek JIP s velmi dobrým vybavením bychom mohli poskytnout.“

Švýcarsko

Švýcarský spolkový úřad pro zdraví (BAG) hlásí, že dosud bylo procedeno kolem 139 330 testů na Covid19, z toho vykázalo 15% pozitivní výsledek (PDF). I toto číslo odpovídá hodnotě typické pro koronové viry známé z jiných zemí a zdá se, že se ani ve Švýcarsku zjevně nezvyšuje.

Pouze v médiích často uváděné počty testů se zvyšují exponenciálně, ne však počty „infikovaných“, onemocnělých či dokonce zemřelých.

31. března byla publikována nová týdenní úmrtní statistika, která ve Švýcarsku pro 12. kalendářní týden (do 22. března) poprvé předpovídá zvýšenou celkovou mortalitu ve věkové skupině 65+ (viz graf níže). Konkrétně se má celková mortalita zvýšit o asi 200 případů týdně navíc.

Toto zvýšení má být „projevem současné pandemie“. Vyvstává však přitom následující problém: až do 22. března existovalo ve Švýcarsku celkem 106 pozitivně testovaných úmrtí. Zvýšení o 200 úmrtí týdně by tedy znamenalo, že většina úmrtí navíc by nebyla způsobena virem, ale „protiopatřeními“.

Jiné vysvětlení by bylo, že již bylo započítáno asi 200 případů úmrtí v následném týdnu (13. kalendářní týden). To by znamenalo, že všechna pozitivně testovaná úmrtí jsou považována za úmrtí navíc. Vzhledem k věkovému a zdravotnímu profilu i k mezinárodním zkušenostem by to ovšem byl zcela pochybný předpoklad.

Skutečně zpráva také poznamenává, že „tyto první odhady jsou dosud velmi nejisté, takže nelze publikovat žádná přesná čísla.“

Pokud by se ukázalo, že většina pozitivně testovaných úmrtí (věkový medián 83 let) nejsou dodatečná, celková úmrtnost by se nezvýšila anebo by se zvýšila zejména kvůli drastickým opatřením, jak se obávají někteří odborníci.

2. dubna 2020 (II)

 • Již 2018 informoval britský Guardien „Pollution and flu bring steep rise in lungrelated illnesses. Shortage of specialists adds to worries that surge in respiratory diseases is putting pressure on A&Es.
 • Mezitím si stěžují i zástupci pečovatelských služeb na restriktivní opatření a nepřiměřené zpravodajství médií o Covid19. „I před koronou docházelo v zimních měsících v relativně krátkém čase k úmrtí mnoha klientů, aniž by přede dveřmi stály televizní týmy a ukazovaly osoby v ochranných oděvech vystavující se hrdinně nebezpečí infekce.“
 • Čísla ze severoitalského města Tresivo (u Benátek) ukazují, že i přes 108 pozitivně testovaných zůstává celková úmrtnost v městských nemocnicích do konce března přibližně stejná jako v loňském roce. To je další známka, že přechodně zvýšená úmrtnost v některých místech by mohly souviset spíše s jinými faktory jako panika a kolaps než z koronovým virem.
 • Profesor Martin Haditsch, odborný lékař pro mikrobiologii, virologii a infekční epidemiologii, ostře kritizuje opatření kolem Covid19. Jsou podle něj „zcela neodůvodněná“ a hrubě porušují „přiměřenost a etické zásady“.
 • Profesor John Oxford z univerzity Queen Mary v Londýně, světový špičkový virolog a specialista na chřipku, dochází k následujícímu odhadu vzhledem ke Covid19: „Osobně bych řekl, že nejlepší rada je trávit méně času před televizním zpravodajstvím, které je senzační a nepříliš dobré. Osobně považuji tenhle Covid19 za těžkou zimní chřipkovou epidemii. V minulém roce jsme v tomto případě měli v rizikových skupinách, tedy přes 65% lidí se srdečními chorobami atd., 8000 úmrtí. Nemyslím, že současný Covid19 tenhle počet překoná. Trpíme epidemií médií.“

1. dubna 2020

Situace v Itálii

Italští lékaři uvedli, že již na konci minulého roku pozorovali závažné případy zápalu plic v severní Itálii. Genetické analýzy však nyní ukazují, že virus Covid-19 se v Itálii objevil až v lednu tohoto roku. „Těžká pneumonie diagnostikovaná v Itálii v listopadu a prosinci proto musí být způsobena jiným patogenem,“ poznamenal virolog. To opět vyvolává otázku, jakou roli hraje v italské situaci virus Covid-19 a jakou jiné faktory.

30. března jsme zmínili seznam italských lékařů, kteří zemřeli „během koronové krize“, z nichž mnozí byli starší než 90 let a na léčení se aktivně nepodíleli. Dnes byly ze seznamu odstraněny všechny data narození (viz poslední verze v archivu). Zvláštní postup.

Obdrželi jsme také následující zprávu od pozorovatele v Itálii. Ten uvádí další podrobnosti o dramatické situaci v této zemi, která je evidentně způsobena něčím jiným než virem:

„V posledních týdnech většina východoevropských sester v Itálii, které pracovaly 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a starali se o lidi, kteří potřebují péči, uprchla ze země. A to zejména kvůli neskutečnému panikaření, zákazům vycházení a hrozbě uzavření hranic v rámci „nouzových opatření“. Výsledkem bylo, že staří lidé, kteří potřebují péči, a lidé se zdravotním postižením, někteří bez jakýcholiv příbuzných, byli necháni napospas osudu.

Mnoho z těchto opuštěných lidí skončilo po několika dnech v nemocnicích, které byly už dlouhé roky trvale přetížené, v řadě případů kvůli dehydrataci. Nemocnice bohužel postrádaly personál, který se musel starat o děti v domácnosti, protože školy a školky byly zavřeny. To pak vedlo k úplnému kolapsu péče o zdravotně postižené a seniory, zejména v oblastech, kde byla nařízena ještě tvrdší „opatření“, do už tak chaotických podmínek.

Ošetřovatelská pohotovost, která byla způsobena panikou, dočasně vedla k mnoha úmrtím mezi těmi, kteří potřebují péči, a stále více i mezi mladšími pacienty v nemocnicích. Tyto smrtelné následky pak způsobily ještě větší paniku mezi odpovědnými osobami a médii, kteří hlásili zprávy jako „dalších 475 obětí“, nebo „mrtví jsou z nemocnic odstraňováni armádou“, doprovázené obrázky kolon vojenských náklaďáků s rakvemi.

To, co donutilo pohřební služby odmítat své služby byl strach ze „zabijáckého viru“. Na jedné straně tady byla naakumulovaná poptávka po pohřebních službách a na straně druhé vláda schválila zákon, podle kterého musely být všichni mrtví s koronavirem spáleni. V katolické Itálii bylo přitom v minulosti prováděno jen málo kremací, a tak existovalo jen několik malých krematorií, které velmi rychle dosáhly svých limitů. Proto museli být zesnulí rozváženi do vzdálených kostelů.

Co se stalo je v podstatě stejné ve všech zemích. Různá kvalita zdravotních systémů však vede k různým dopadům. Proto je v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku méně problémů než v Itálii, Španělsku nebo USA. Jak však lze vidět na oficiálních údajích, nedošlo k významnému zvýšení úmrtnosti. Jen malá odchylka, kterou způsobila tato tragédie.“

Situace v nemocnicích v USA, Německu a Švýcarsku:
 • Americká televizní stanice CBS byla přistižena, jak ukazuje záznamy z italské jednotky intenzivní péče a vydává je jako dokumentaci současné situace v New Yorku.
 • V rozporu ze zprávami v médiích ani rejstřík německých jednotek intenzivní péče nevykazuje zvýšenou obsazenost. Zaměstnanec mnichovské kliniky vysvětlil, že „týdny čekali na vlnu“, ale že „nedošlo ke zvýšení počtu pacientů“. Řekl, že prohlášení politiků neodpovídají jejich vlastním zkušenostem, které nepodporují „mýtus o zabijáckém viru“.
 • Také na švýcarských klinikách nebyla dosud pozorována zvýšená obsazenost. Návštěvník kantonální nemocnice v Lucernu uvádí, že „je méně aktivní než normálně“. Celá podlaží byla vyhrazena pro Covid-19, ale personál „stále čeká na pacienty“. Také nemocnice v Bernu, Basileji, Zugu a Curychu „zely prázdnotou“. I v Ticinu (pozn. překl.: italsky mluvící kanton sousedící s Lombardií) nejsou jednotky intenzivní péče plně využity, přesto však jsou pacienti převáděni do německy-mluvících oddělení. Z čistě lékařského hlediska to nedává smysl.
Další lékařské postřehy:
 •  Dr. Ansgar Lohse, virolog a ředitel univerzitní nemocnice Hamburg-Eppendorf, požaduje okamžitý konec izolací a zákazů vycházení. Více lidí by mělo být nakaženo koronou. Střediska denní péče a školy musí být co nejdříve znovu otevřeny, aby děti a jejich rodiče mohli být imunní proti infekci koronavirem. Pokračování přísných opatření by podle lékaře vedlo k hospodářské krizi, která také stojí lidské životy.
 • Ve Španělsku je 15% lidí pozitivních na testy lékaři a zdravotní sestry. Ačkoli tito většinou zůstávají většinou bez příznaků, musí jít do karantény, což znamená, že španělský zdravotní systém se stále více zhroutí.
 • Dr. John Lee, emeritní profesor patologie, píše o velmi zavádějící definici „koronových úmrtí“ a zpravodajství o nich v britském deníku The Spectator.
 • Nejnovější zprávy z Norska, které vyhodnotil doktor specializující se na environmentální toxikologii, opět ukazují, že míra pozitivních výsledků testů se nezvyšuje – jak by se dalo očekávat v případě epidemie – ale kolísá v normálním rozmezí pro koronaviry, mezi 2 a 10 %. Průměrný věk zesnulého s pozitivním testem je 84 let, příčiny smrti nejsou zveřejnovány, a nedochází k nadměrné úmrtnosti.
 • Švédsko, které se dosud obešlo bez radikálních opatření a nezaznamenalo zvýšenou úmrtnost (podobně tomu bylo v asijských zemích, jako je Japonsko nebo Jižní Korea), je pod silným tlakem mezinárodních médií, aby změnilo svou strategii.
 • Data ze státu New York ukazují, že míra hospitalizace u osob s pozitivním testem by mohla být více než dvacetkrát nižší, než se původně předpokládalo.
 • Článek na specializovaném portálu DocCheck se zabývá problémem ventilace pacientů pozitivních na test. U pacientů pozitivních na test se oficiálně nedoporučuje jednoduchá ventilace přes masku, mimo jiné proto, aby se zabránilo šíření koronaviru aerosoly. Proto jsou pacienti s pozitivní intenzivní péčí často intubováni přímo. Intubace má však nízké šance na úspěch a často vede k dalšímu poškození plic (tzv. Ventilatorem vyvolané poškození plic). Stejně jako u léků vyvstává otázka, zda by šetrnější léčba pacientů nebyla z lékařského hlediska citlivější.
Zprávy o politickém vývoji:
 • Německý ministr zahraničí vyzval obyvatelstvo, aby „bylo ostražité a hlásilo porušení pravidel pro zadržování koronové epidemie policii“. „Obzvlášě nutné“ je hlásit případy jako „zakázaná shromáždění, děti hrající si na hřištích, nebo oslavy“, a také turismus.
 • Němečtí odborníci na ústavní právo upozorňují na „závažný zásah do základních práv“. Odborník na ústavní právo Hans Michael Heinig varuje, že „demokratický ústavní stát se v žádném okamžiku nemůže změnit na fašisticko-hysterický hygienický stát“. Profesor Christoph Möllers z berlínské Humboldtovy univerzity vysvětluje, že zákon o ochraně před infekcemi „nemůže sloužit jako ospravedlnění pro tak dalekosáhlá omezení svobod občanů“. Podle bývalého předsedy Spolkového ústavního soudu Německa Hanse Jürgena Papiera „nouzová opatření neospravedlňují omezení občanských svobod a zavádění autoritářského státu a úředního špehování“.
 • V několika zemích byly iniciovány petice, jejichž cílem je ukončit zákaz vycházení a další zásahy do základních práv. Současně se stále více odstraňují videa disidentů na internetu, dokonce i lékařů. V Berlíně policie ukončila povolenou akci na obranu základních práv, při které byla distribuována německá ústava.

31. března 2020 (I)

 • Dr. Richard Capek a další vědci již prokázali, že počet testovaných pozitivních jedinců ve vztahu k počtu provedených testů zůstává ve všech dosud studovaných zemích konstantní, což hovoří proti exponenciálnímu šíření („epidemie“) viru a pouze indikuje exponenciální nárůst počtu testů.
 • Podíl testovaných jedinců v jednotlivých zemích se pohybuje mezi 5 a 15%, což odpovídá obvyklému šíření koronavirů. Je zajímavé, že tyto konstantní číselné hodnoty nejsou aktivně sdělovány (nebo jsou dokonce odstraňovány) státními orgány a médii. Místo toho jsou zobrazovány exponenciální, ale irelevantní a zavádějící křivky bez kontextu.
 • Takové chování samozřejmě neodpovídá profesionálním lékařským standardům, jak ukazuje přehled tradiční zprávy o chřipce německého Robert Koch-Institut (s. 130, viz tabulka níže). Zde se kromě počtu detekcí (vpravo) zobrazuje také počet vzorků (vlevo, šedé pruhy) a pozitivní rychlost (vlevo, modrá křivka).
 • To jasně ukazuje, že během chřipkové sezóny vzroste pozitivní frekvence z 0 na 10% až do 80% vzorků a po několika týdnech klesne zpět na normální hodnotu. Ve srovnání, Covid-19 testy ukazují konstantní pozitivní rychlost v normálním rozmezí (viz níže).
 • Konstantní Covid19-pozitivní míra pomocí amerických dat (Dr. Richard Capek). To platí obdobně pro všechny ostatní země, pro které jsou v současné době k dispozici údaje o počtu vzorků.
Vlevo: Počet vzorků a pozitivní rychlost; vpravo: počet detekcí (RKI, 2017)

Konstantní Covid19-pozitivní míra pomocí amerických dat (Dr. Richard Capek). To platí obdobně pro všechny ostatní země, pro které jsou v současné době k dispozici údaje o počtu vzorků.

Covid-19 pozitivní míra (Dr. Richard Capek, data z USA)  

31. března 2020 (II)

 •  Grafická analýza evropských monitorovacích údajů působivě ukazuje, že bez ohledu na přijatá opatření zůstala celková úmrtnost v celé Evropě v normálním rozmezí nebo níže do 25. března a často výrazně pod úrovní předchozích let. Pouze v Itálii (65+) se celková úmrtnost poněkud zvýšila (pravděpodobně z několika důvodů), ale stále byla pod předchozími chřipkovými obdobími.
 • Předseda německého Robert Koch-Institute znovu potvrdil, že již existující nemoci a skutečná příčina smrti nehrají roli při definování tzv. „koronových úmrtí“. Z lékařského hlediska je taková definice zjevně zavádějící. Má zřejmý a obecně známý účinek, který staví politiku a společnost do strachu.
 • V Itálii se nyní situace začíná zklidňovat. Jak je známo, dočasně zvýšené úmrtnosti (65+) byly spíše lokálními účinky, často doprovázené masovou panikou a zhroucením zdravotní péče. Politik ze severní Itálie se například ptá: „Jak je možné, že Covid pacienti z Brescie jsou transportováni do Německa, zatímco v nedaleké Veroně jsou dvě třetiny lůžek pro intenzivní péči prázdné?“
 • V článku zveřejněném v Evropském časopise Clinical Investigation, profesor medicíny ze Stanfordu John C. Ioannidis kritizuje „škodlivost opatření přijatých na základě nadhodnocených dat a bez důkazů“. Dokonce i lékařské publikace zpočátku publikovaly pochybná tvrzení.
 • Čínská studie zveřejněná v Chinese Journal of Epidemiology na začátku března, která naznačila nespolehlivost testů na virus Covid-19 (přibližně 50% falešně pozitivních výsledků u asymptomatických pacientů), byla od té doby stažena. Vedoucí autor studie, děkan lékařské fakulty, nechtěl uvést důvod pro její stažení a hovořil o „choulostivé věci“, což by mohlo naznačovat politický tlak, jak poznamenal novinář NPR. Avšak i bez této studie je nespolehlivost tzv. PCR virových testů již dlouho známa: Například v roce 2006 byla „nalezena“ masová infekce v kanadském pečovatelském domě koronaviry SARS, které se později ukázaly být koronaviry související s běžným nachlazením (i ty mohou být pro rizikové skupiny fatální).
 • Autoři německé sítě Risk Management Networks (RiskNET) hovoří v analýze Covid-19 o „letu naslepo“, jakož i „nedostatečnou kompetenci i etiku v zacházení s daty“. Místo provádění více a více testů a měření je nutný reprezentativní vzorek. „Smysl a poměr“ opatření musí být kriticky zkoumán.
 • Španělský rozhovor s mezinárodně uznávaným argentinsko-francouzským virologem Pablem Goldschmidtem byl přeložen do němčiny. Goldschmidt považuje zavedená opatření za medicínsky kontraproduktivní a poznamenává, že člověk musí nyní „číst Hannah Arendtovou“, aby pochopil „původ totality“.
 • Maďarský premiér Viktor Orban, stejně jako ostatní premiéři a prezidenti před ním, z velké části odstavil maďarský parlament pomocí „nouzového zákona“ a nyní může v zásadě vládnout jako diktátor.

30. března 2020 (I)

 • Některé kliniky v Německu již nemohou pacienty přijímat – ne proto, že je příliš mnoho pacientů nebo příliš málo lůžek, ale proto, že ošetřující personál testoval pozitivně, i když ve většině případů jen stěží vykazují jakékoli příznaky. Tento případ znovu ilustruje, jak a proč jsou systémy zdravotní péče ochromeny.
 • V německém domově pro seniory s pečovatelskou službou a domovem pro seniory zemřelo 15 lidí pozitivních na test. „Překvapivě však mnoho lidí zemřelo, aniž by projevilo příznaky korony.“ Německý lékařský specialista nás informuje: „Podle mého lékařského úsudku je prokazatelné, že někteří z těchto lidí mohli zemřít v důsledku přijatých opatření. Lidé s demencí se dostávají do vysokého stresu, když se v jejich každodenním životě dělají velké změny: izolace, žádný fyzický kontakt, případně personál s kapucí.“
 • Podle švýcarského farmakologa Schweizer Inselspital v Bernu donutil zaměstnance, aby odešli, zastavili terapie a odložili operace kvůli strachu z Covid-19.
 • Profesor Gérard Krause, vedoucí oddělení epidemiologie v německém Helmholtzově centru pro výzkum infekce, varuje v německé veřejné televizi ZDF, že protikoronová opatření „mohou vést k více úmrtím než samotný virus“.
 • Různá média informovala, že více než 50 lékařů v Itálii již zemřelo „během koronové krize“, jako vojáci v bitvě. Pohled na příslušný seznam však ukazuje, že většina zemřelých jsou lékaři v důchodu, a zahrnuje mimo jiné i 90leté psychiatry a pediatry, z nichž mnozí zřejmě zemřeli na přirozené příčiny.
 • Rozsáhlý průzkum na Islandu zjistil, že 50% všech testovaných pozitivních osob nevykázalo „vůbec žádné příznaky“, zatímco ostatních 50% většinou vykázalo „velmi mírné symptomy podobné nachlazení“. Podle islandských údajů je úmrtnost Covid-19 v řádu promile, tj. na úrovni chřipky nebo níže. Jedním ze dvou zemřelých s pozitivním testem byl „turista s neobvyklými příznaky“. (Více informací o Islandu)
 • Britský novinář Daily Mail Peter Hitchens píše: „Existují silné důkazy o tom, že tato velká panika je hloupá. Přesto je naše svoboda stále narušována a naše hospodářství je zmrzačeno.“ Hitchens zdůrazňuje, že v některých částech Velké Británie policejní roboti monitorují a hlásí „nadbytečné“ procházky v přírodě. V některých případech policejní drony volají na lidi prostřednictvím reproduktoru, aby šli domů a „zachránili tak životy“. (Poznámka: Tohle nenapadlo ani George Orwella.)
 • Italská tajná služba varuje před sociálními nepokoji a povstáními. Supermarkety jsou již rabovány a lékárny přepadávany.
 • Profesor Sucharit Bhakdi mezitím zveřejnil video (německy, anglické titulky), ve kterém vysvětluje svůj otevřený dopis německé kancléři Dr. Angele Merkelové.

30. března 2020 (II)

 • V několika zemích existuje v souvislosti s Covid-19 stále více důkazů, že „léčba může být horší než nemoc“.
 • Na jedné straně existuje riziko tzv. nozokomiálních infekcí, tj. infekcí, které pacient, který může být jen mírně nemocný, získá v nemocnici. Odhaduje se, že v Evropě je ročně přibližně 2,5 milionu nozokomiálních infekcí a 50 000 úmrtí. I v německých jednotkách intenzivní péče asi 15% pacientů získává nozokomiální infekci, včetně pneumonie při umělém dýchání. V nemocnicích je také problém bakterií stále odolnějších vůči antibiotikům.
 • Dalším aspektem jsou zcela jistě dobře míněné, ale někdy velmi agresivní metody léčby, které se stále častěji používají u pacientů Covid-19. Patří sem zejména podávání steroidů, antibiotik a antivirových léčiv (nebo jejich kombinací). Již při léčbě pacientů s SARS-1 se ukázalo, že výsledek této léčby byl často horší a fatálnější než bez takové léčby.

29. března 2020

 •  Doktor Sucharit Bhakdi, emeritní profesor lékařské mikrobiologie v Mohuči, napsal německé kancléřce Dr. Angele Merkelové otevřený dopis, v němž vyzval k naléhavému přehodnocení reakce na Covid-19 a položil kancléři pět zásadních otázek.
 • Poslední údaje německého Robert Koch-Institut ukazují, že nárůst osob testovaných pozitivně je úměrný nárůstu počtu testů, tj. zůstává zhruba stejný v procentuálním vyjádření. To může naznačovat, že nárůst počtu případů je způsoben hlavně zvýšením počtu testů, a nikoli kvůli probíhající epidemii.
 • Milánská mikrobioložka Maria Rita Gismondo vyzývá italskou vládu, aby přestala sdělovat denní počet „korona pozitivních“, protože tato čísla jsou „falešná“ a obyvatelstvo zbytečně panikaří. Počet pozitivních testů velmi závisí na typu a počtu testů a nehovoří nic o zdravotním stavu.
 • Dr. John Ioannidis, profesor medicíny a epidemiologie ze Stanfordu, provedl obsáhlý hodinový rozhovor o nedostatku údajů pro opatření Covid-19.
 • Argentinský virolog Pablo Goldschmidt, který žije ve Francii, považuje politickou reakci na Covid-19 za „zcela přehnanou“ a varuje před „totalitními opatřeními“. V některých částech Francie je pohyb lidí již sledován drony.
 • Italský autor Fulvio Grimaldi, narozený v roce 1934, vysvětluje, že státní opatření, která jsou v současné době v Itálii prováděna, jsou „horší než za fašismu“. Parlament i celá společnost byli degradování do role statistů.

28. března 2020

 • Nová studie Oxfordské university dospěla k závěru, že Covid-19 může existovat ve Velké Británii již od ledna 2020 a že polovina populace může být již imunizována, přičemž většina lidí má žádné nebo jen mírné příznaky. To by znamenalo, že pro Covid-19 by musela být hospitalizován pouze jeden z tisíce lidí. (Studie)
 • Britská média informovala o 21leté ženě „která zemřela na Covid-19 bez předchozích nemocí“. Od té doby se však zjistilo, že žena neměla pozitivní test na Covid-19 a zemřela na srdeční selhání. Mylná informace o Covid-19 vznikla „protože měla mírný kašel“.
 • Německý mediální odborník profesor Otfried Jarren kritizoval, že mnoho médií praktikuje nekritickou žurnalistiku, která zdůrazňuje hrozby a výkonnou moc. Podle profesora Jarrena mezi odborníky není téměř žádná diferenciace a skutečná debata.

27. března 2020 (I)

 • Itálie: Podle nejnovějších údajů zveřejněných italským ministerstvem zdravotnictví je nyní celková úmrtnost ve všech věkových skupinách nad 65 let po úmrtí pod mírnou zimou výrazně vyšší. Až do 14. března byla celková úmrtnost stále pod chřipkovou sezónou 2016/2017, ale mezitím ji možná již překročila. Většina z této nadměrné úmrtnosti v současnosti pochází ze severní Itálie. Přesná role Covid-19 však ve srovnání s dalšími faktory, jako je panika, kolaps zdravotní péče a samotné uzavírání oblastí, není dosud jasná.
Itálie: Celková úmrtnost 65+ let (červená čára) (MdS / 14. března 2020)
 • Francie: Podle posledních údajů z Francie zůstává celková úmrtnost na národní úrovni po mírné chřipkové sezóně v normálním rozmezí. V některých regionech, zejména na severovýchodě Francie, však celková úmrtnost ve věkové skupině nad 65 let prudce stoupla v souvislosti s virem Covid-19 (viz obrázek níže).
Francie: Celková úmrtnost na vnitrostátní úrovni (nahoře) a v těžce zasaženém departementu Haut-Rhin (dole)(SPF / 15. března 2020)

Francie rovněž poskytuje podrobné informace o rozložení věku a již existujících nemocech u pacientů v intenzivní péčí a zesnulých pacientů pozitivních na test (viz obrázek níže):

 • Průměrný věk zesnulého je 81,2 let.
 • 78% zemřelých bylo starších 75 let; 93% bylo starších 65 let.
 • 2,4% zemřelých bylo mladších 65 let a nemělo (identifikovanou) předchozí onemocnění.
 • Průměrný věk pacientů s intenzivní péčí je 65 let.
 • 26% pacientů s intenzivní péčí je starších 75 let; 67% má předchozí onemocnění.
 • 17% pacientů s intenzivní péčí je mladších 65 let a nemá žádné předchozí onemocnění.

Francouzské orgány dodávají, že „podíl epidemie (Covid-19) na celkové úmrtnosti je třeba určit.“

Věkové rozdělení hospitalizovaných pacientů (vlevo nahoře), pacientů s intenzivní péčí (vpravo nahoře), pacientů doma (vlevo dole) a zesnulých (vpravo dole). Zdroj: SPF / 24. března 2020

 • USA: Výzkumník Stephen McIntyre vyhodnotil oficiální údaje o úmrtích na zápal plic v USA. Obvykle je mezi 3 000 a 5 500 úmrtí týdně, a tedy výrazně více, než jsou současné údaje pro Covid-19. Celkový počet úmrtí v USA je mezi 50 000 a 60 000 za týden. (Poznámka: V níže uvedeném grafu nebyly nejnovější údaje za březen 2020 ještě zcela aktualizovány, takže křivka klesá).
USA: Úmrtí na zápal plic za týden (CDC / McIntyre)
 Británie:
 • Neil Ferguson z Imperial College London nyní předpokládá, že Spojené království má dostatečnou kapacitu v jednotkách intenzivní péče k léčbě pacientů Covid-19.
 • John Lee, emeritní profesor patologie, tvrdí, že konkrétní způsob, jakým jsou registrovány případy Covid-19, vede k nadhodnocení odhadu rizika, které představuje Covid-19 ve srovnání s běžnými případy chřipky a chladu.
Další témata:
 • Předběžná studie vědců ze Stanfordské univerzity ukázala, že 20 až 25% pacientů pozitivních na Covid-19 testovalo pozitivně i na jiné viry chřipky nebo nachlazení.
 • Počet žádostí o pojištění pro případ nezaměstnanosti v USA prudce stoupl na rekord přes tři miliony. V této souvislosti se také očekává prudký nárůst sebevražd.
 • První pacient s pozitivním testem v Německu se nyní zotavil. Podle jeho vlastního prohlášení zažil 33letý muž nemoc „ne tak hroznou jako chřipka“.
 • Španělská média uvádějí, že rychlotesty na Covid-19 mají citlivost pouze 30%, i když by měla být alespoň 80%.
 • Studie z Číny v roce 2003 dospěla k závěru, že pravděpodobnost úmrtí na SARS je o 84% vyšší u lidí vystavených mírnému znečištění ovzduší než u pacientů z oblastí s čistým vzduchem. Riziko je dokonce o 200% vyšší u lidí z oblastí se silně znečištěným vzduchem.
 • Německá síť Evidenzbasierte Medizin (EbM) kritizuje zpravodajství médií o viru Covid-19: „Mediální zpravodajství v žádném případě nezohledňuje kritéria komunikace rizik založených na důkazech, kterou jsme požadovali. Prezentace prvotních údajů bez odkazu na jiné příčiny smrti vede k nadhodnocení rizika “.

27. března 2020 (II)

 • Německý vědec Dr. Richard Capek v kvantitativní analýze tvrdí, že „korona epidemie“ je ve skutečnosti „epidemií testů“. Capek ukazuje, že zatímco počet testů exponenciálně vzrostl, podíl infekcí zůstal stabilní a úmrtnost klesla, což hovoří proti exponenciálnímu šíření samotného viru (viz níže).
 • Německý profesor virologie Dr. Carsten Scheller z University of Würzburg v podcastu vysvětluje, že Covid-19 je určitě srovnatelný s chřipkou a dosud vedl k menšímu počtu úmrtí. Profesor Scheller má podezření, že exponenciální křivky často prezentované v médiích mají více společného s rostoucím počtem testů než s neobvyklým rozšířením samotného viru. Země jako Německo by se měli inspirovat radši Japonskem a Jižní Koreou než Itálií. Navzdory milionům čínských turistů a pouze minimálním sociálním omezením tyto země ještě nezažily krizi Covid-19. Jedním z důvodů by mohlo být nošení ústních roušek: Ty však nechrání před infekcí, jen omezují šíření viru infikovanými lidmi.
 • Poslední údaje z Bergama (města) ukazují, že celková úmrtnost v březnu 2020 vzrostla z obvykle 150 lidí za měsíc na přibližně 450 lidí. Stále není jasné, jaký podíl na tom měl Covid-19 a jaký podíl byl způsoben jinými faktory, jako je masová panika, systémový kolaps a omezení pohybu osob. Městskou nemocnici zřejmě zaplavili lidé z celého regionu a tak zkolabovala.
 • Dva Stanfordští profesoři medicíny, Dr. Eran Bendavid a Dr. Jay Bhattacharya, v článku vysvětlují, že letalita Covid-19 je přeceňována o několik řádů a je pravděpodobně dokonce v Itálii pouze o 0,01% až 0,06%, a tedy pod úrovní chřipky. Důvodem tohoto nadhodnocení je velmi podhodnocený počet infikovaných lidí (bez příznaků). Jako příklad lze uvést plně testovanou italskou komunitu Vo, která ukázala, že 50 až 75% pozitivně testovaných osob bylo bez příznaků.
 • Dr. Gerald Gaß, prezident Spolku německých nemocnic, v rozhovoru s Handelsblatt vysvětlil, že „extrémní situace v Itálii je způsobena především velmi nízkými kapacitami intenzivní péče“.
 • Dr. Wolfgang Wodarg, jeden z prvních a vokálních kritiků paniky okolo „Covid19“, byl prozatímně vyloučen představenstvem Transparency Internantional Germany, kde vedl pracovní skupinu pro zdraví. Wodarg už byl kvůli své kritice médii vážně napaden.
 • Whistleblower NSA Edward Snowden varuje, že vlády využívají současnou situaci k rozšíření státního špehování a omezení základních práv. Autritářská opatření, která jsou v současnosti zaváděna, nemusí být po krizi odvolána.

Rostoucí počet testů nalézá poměrný počet infekcí, poměr zůstává konstantní, mluví proti probíhající virové epidemii (Dr. Richard Capek, data z USA)

26. března 2020 (I)

 • USA: Nejnovější údaje z USA z 25. března ukazují klesající počet nemocí podobných chřipce v celé zemi, jejichž četnost je nyní výrazně pod víceletým průměrem. Důvodem mohou být vládní opatření, která byla platná méně než týden.

 

USA: Ústup chřipkových nemocí (25. března 2020, KINSA)

 • Německo: Poslední zpráva o chřipce Německého Robert Koch-Institut (RKI) z 24. března dokumentuje „celostátní pokles aktivity akutních onemocnění dýchacích cest“: Počet chřipkových chorob a počet nemocničních pobytů, které způsobují, je pod úrovní předchozí let a v současné době stále klesá. RKI pokračuje: „Nárůst počtu návštěv u lékaře nelze v současné době vysvětlit ani chřipkovými viry cirkulujícími v populaci, ani SARS-CoV-2.“

 

Německo: Snižování chřipkových chorob (20. března 2020, RKI)

 • Itálie: Proslulý italský virolog Giulio Tarro tvrdí, že úmrtnost Covid-19 je i v Itálii pod 1%, a je proto srovnatelná s chřipkou. Vyšší hodnoty vznikají pouze proto, že se nerozlišuje mezi úmrtími s Covid-19 a úmrtím na Covid-19 a protože počet infikovaných osob (bez příznaků) je značně podhodnocován.
 • Británie: Autoři studie British Imperial College, kteří předpovídali až 500 000 úmrtí, opět snižují své předpovědi. Poté, co již připustili, že velká část úmrtí s pozitivním testem jsou součástí normální úmrtnosti, nyní uvádějí, že vrchol nemoci může být dosažen již za dva až tři týdny.
 • Británie: The British Guardian informoval v únoru 2019, že dokonce i ve všeobecně slabé chřipkové sezóně 2018/2019 bylo ve Velké Británii více než 2180 lidí přijato do jednotky intenzivní péče v souvislosti s chřipkou.
 • Švýcarsko: Ve Švýcarsku je nadměrná úmrtnost na Covid-19 zřejmě stále nulová. Poslední „fatální obětí“ představenou v médiích je 100letá žena. Švýcarská vláda nicméně nadále zpřísňuje omezující opatření.

26. března 2020 (II)

 • Švédsko: Švédsko doposud ve svém přístupu ke Covid-19 uplatňovalo nejliberálnější strategii, která je založena na dvou zásadách: rizikové skupiny jsou chráněny a lidé s příznaky chřipky zůstávají doma. “Pokud se budete řídit těmito dvěma pravidly, není třeba dalších opatření, jejichž účinek je stejně marginální,” uvedl hlavní epidemiolog Anders Tegnell. Společenský a ekonomický život bude pokračovat normálně. Velký nával v nemocnicích dosud nenastal, řekl Tegnell.
 • Německá expertka na trestní a ústavní právo Dr. Jessica Hamed tvrdí, že opatření, jako jsou obecné zákazy vycházení a zákaz kontaktů, jsou masivním a nepřiměřeným zásahem do základních práv svobody, a proto jsou pravděpodobně „nezákonná“.
 • Poslední evropská monitorovací zpráva o celkové úmrtnosti nadále vykazuje normální nebo podprůměrné hodnoty ve všech zemích a ve všech věkových skupinách, ale nyní s jednou výjimkou: ve věkové skupině nad 65 let v Itálii se v současnosti předpokládá zvýšená celková úmrtnost (tzv. delay-adjusted z-score) – to je však stále pod hodnotami chřipkových vln v letech 2017 a 2018.

25. března 2020

 • Německý imunolog a toxikolog, profesor Stefan Hockertz, v rozhlasovém rozhovoru vysvětluje, že Covid-19 není nebezpečnější než chřipka, ale že je jednoduše sledován mnohem podrobněji. Mnohem nebezpečnější než virus jsou strach a panika vyvolaná médii a „autoritářská reakce“ mnoha vlád. Profesor Hockertz také poznamenává, že u většiny tzv. „koronových úmrtí“ ve skutečnosti lidé zemřeli na jiné příčiny a zároveň pozitivně testovali na koronaviry. Hockertz věří, že až desetkrát více lidí, než bylo uvedeno, již Covid-19 mělo, akorát nebyl zjištěn, neboť příznaky byly nulové nebo minimální.
 • Argentinský virolog a biochemik Pablo Goldschmidt vysvětluje, že Covid-19 není nebezpečnější než závažná nachlazení nebo chřipka. Je dokonce možné, že virus Covid-19 cirkuloval již v předchozích letech, ale nebyl objeven, protože ho nikdo nehledal. Dr. Goldschmidt hovoří o „globálním teroru“ vytvořeném médii a politikou. Každý rok, jak říká, zemřou na zápal plic tři miliony novorozenců po celém světě a 50 000 dospělých v USA.
 • Profesor Martin Exner, vedoucí Ústavu hygieny na Univerzitě v Bonnu, v rozhovoru vysvětluje, proč je zdravotnický personál v současné době pod tlakem, přestože v Německu dosud nedošlo k téměř žádnému nárůstu počtu pacientů: Na jedné straně , lékaři a zdravotní sestry, kteří byli pozitivně testováni, musí být v karanténě a často je obtížné je nahradit. Na druhé straně sestry ze sousedních zemí, které poskytují důležitou část péče, v současné době nemohou vstoupit do země kvůli uzavřeným hranicím.
 • Profesor Julian Nida-Ruemelin, bývalý německý státní tajemník pro kulturu a profesor etiky, zdůrazňuje, že Covid-19 nepředstavuje žádné riziko pro zdravou obecnou populaci, a že extrémní opatření, jako jsou zákaz vycházení, tedy nejsou opodstatněná.
 • Na základě údajů z výletní lodi Diamond Princess profesor Stanford John Ioannidis ukázal, že letalita Covid-19 s korekcí na věk je mezi 0,025% a 0,625%, tj. v rozmezí závažných nachlazení nebo chřipky. Japonská studie navíc ukázala, že ze všech cestujících pozitivních na test a navzdory vysokému průměrnému věku zůstalo 48% zcela bez příznaků; dokonce mezi 80-89 lety 48% zůstalo bez příznaků, zatímco mezi 70 až 79 lety to bylo ohromujících 60%, u kterých se nevyskytly žádné příznaky. To opět vyvolává otázku, zda již existující nemoci nejsou možná důležitějším faktorem než samotný virus. Italský příklad ukázal, že 99% úmrtí s pozitivním testem mělo jednu nebo více již existujících nemocí, a dokonce i mezi nimi pouze 12% úmrtních listů uvádí jako příčinný faktor Covid19.

24. března 2020

 • Spojené království odstranilo Covid-19 z oficiálního seznamu infekčních nemocí s vysokým výskytem (HCID) a uvedlo, že úmrtnost je „celkově nízká“.
 • Ředitel Německého národního zdravotního ústavu (RKI) připustil, že všechny úmrtí s pozitivním testem se bez ohledu na skutečnou příčinu smrti považují za „úmrtí na koronaviry“. Průměrný věk zesnulého je 82 let, nejvíce se závažnými předpoklady. Stejně jako ve většině ostatních zemí bude nadměrná úmrtnost kvůli Covid-19 v Německu pravděpodobně nulová.
 • Lůžka ve švýcarských jednotkách intenzivní péče vyhrazená pro pacienty s Covid-19 jsou stále „většinou prázdná“.
 • Německý profesor Karin Moelling, bývalý předseda lékařské virologie na univerzitě v Curychu, uvedl v rozhovoru, že Covid-19 „není žádný virus zabiják“ a že „panika musí skončit“.

23. března 2020 (I)

 • Nová francouzská studie v Journal of Antimicrobial Agents, nazvaná SARS-CoV-2: fear versus data, dospěla k závěru, že „problém SARS-CoV-2 je pravděpodobně přeceňován“, protože „úmrtnost na SARS-CoV-2 je významně se neliší od běžných koronavirů identifikovaných ve studijní nemocnici ve Francii “.
 • Italská studie z srpna 2019 zjistila, že úmrtí na chřipku v Itálii bylo v posledních letech 7 000 až 25 000. Tato hodnota je vyšší než ve většině ostatních evropských zemí v důsledku velké starší populace v Itálii a mnohem vyšší než cokoli, co bylo dosud připisováno Covid-19.
 • Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své nové publikaci uvádí, že se Covid-19 ve skutečnosti šíří pomaleji, ne rychleji, než chřipka, a to přibližně o 50%. Navíc se zdá, že předsymptomatický přenos je u přípravku Covid-19 mnohem nižší než u chřipky.
 • Přední italský lékař uvádí, že „podivné případy zápalu plic“ byly v oblasti Lombardie zaznamenány už v listopadu 2019, což opět vyvolává otázku, zda byly způsobeny novým virem (který se v Itálii oficiálně objevil až v únoru 2020) nebo jiným faktory, jako je nebezpečně vysoká úroveň smogu v severní Itálii.
 • Dánský vědec Peter Gøtzsche, zakladatel renomované Cochrane Medical Collaboration, píše, že Corona je „epidemií masové paniky“ a „logika byla jednou z prvních obětí“.

23. března 2020 (II)

 • Bývalý izraelský ministr zdravotnictví, profesor Yoram Lass, říká, že nový koronavirus je „méně nebezpečný než chřipka“ a uzavírání oblastí „zabijí více lidí než virus“. Dodává, že „čísla neodpovídají panice“ a „psychologie převládá nad vědou“. Rovněž poznamenává, že „Itálie je známá svou obrovskou morbiditou při respiračních problémech, což je více než třikrát více než jakákoli jiná evropská země.“
 • Pietro Vernazza, švýcarský specialista na infekční choroby, tvrdí, že mimořádná opatření většinou nejsou založena na vědeckých poznatcích a měla by být proto odvolána. Podle Vernazzy nemá hromadné testování smysl, protože 90% populace neuvidí žádné příznaky a uzamčení a uzavření školy jsou dokonce „kontraproduktivní“. Doporučuje chránit pouze rizikové skupiny a zároveň nenarušovat chod hospodářství a společnosti.
 • Prezident Světové federace lékařů (World Doctors Federation) Frank Ulrich Montgomery tvrdí, že uzavírání oblastí jako v Itálii jsou „nepřiměřená“ a „kontraproduktivní“ a měla by být odvolána.
 • Švýcarsko: Přes paniku médií byla nadměrná úmrtnost stále na nule nebo blízko nuly: posledními pozitivně testovanými „oběťmi“ byla 96letá osoba v paliativní péči a 97letá osoba s existujícími onemocněními.
 • Poslední statistická zpráva Italského národního zdravotního institutu je nyní k dispozici v angličtině.

22. března 2020 (I)

 • Pokud jde o situaci v Itálii: Většina hlavních médií falešně uvádí, že Itálie má až 800 úmrtí denně na coronavirus. Prezident italské Služby civilní ochrany (Protezione Civile) ve skutečnosti zdůrazňuje, že se jedná o úmrtí „s koronavirem a nikoli na koronavirus“ (minuta 03:30 tiskové konference). Jinými slovy, tyto osoby zemřely, zatímco byly také pozitivní.
 • Jak ukázali profesoři Ioannidis a Bhakdi, v zemích jako Jižní Korea a Japonsko, které nezavedly žádná omezení pohybu osob, došlo v souvislosti s Covidem-19 k téměř nulové nadměrné úmrtnosti, zatímco výletní loď Diamond Princess zažila extrapolovanou úmrtnost v řádu promile, tj. na úrovni nebo pod úrovní sezónní chřipky.
 • Současné údaje o úmrtích s pozitivním testem v Itálii jsou stále nižší než 50% běžné denní úmrtnosti v Itálii, což je kolem 1800 úmrtí denně. Je tedy možné, snad i pravděpodobné, že velká část normální denní úmrtnosti se nyní jednoduše počítá jako úmrtí „Covid19“ (protože mají pozitivní testy). To je to, co zdůrazňoval předseda italské Služby civilní ochrany.
 • Dosud je však zřejmé, že v některých regionech v severní Itálii, tj. v regionech, které čelí nejdrastičtějším omezením, se výrazně zvyšuje denní úmrtnost. Je také známo, že v oblasti Lombardie se 90% úmrtí s pozitivním testem neodehrává na jednotkách intenzivní péče, ale spíše doma. A více než 99% má vážné již existující nemoci.
 • Profesor Sucharit Bhakdi označil obecné zákazy vycházení za „zbytečnou“, „sebezničující“ „kolektivní sebevraždu“. Vyvstává tedy mimořádně znepokojivá otázka, do jaké míry může být zvýšená úmrtnost těchto starších, izolovaných, vysoce stresovaných lidí s mnohonásobnými již existujícími onemocněními ve skutečnosti způsobena týdny trvajícími a stále platnými opatřeními omezující pohyb osob.
 • Pokud ano, může to být jeden z případů, kdy je léčba horší než nemoc. (Viz aktualizace níže: pouze 12% úmrtních listů uvádí koronavirus jako příčinu.)
Angelo Borrelli, vedoucí italské Služby civilní ochrany, zdůrazňující rozdíl mezi úmrtím s koronaviry a kvůli nim.

22. března 2020 (II)

 • Ve Švýcarsku je v současné době 56 úmrtí s pozitivním testem, z nichž všichni byli „vysoce rizikovými pacienty“ kvůli jejich pokročilému věku a / nebo již existujícím zdravotním stavům. Jejich skutečná příčina smrti, tj. kvůli viru nebo jednoduše s virem, nebyla sdělena.
 • Švýcarská vláda tvrdila, že situace v jižním Švýcarsku (sousedícím s Itálií) je „dramatická“, ale místní lékaři to popřeli a uvedli, že je vše normální.
 • Podle zpráv z tisku hrozí nedostatek kyslíkových láhví. Důvodem však není v současné době vyšší využití, ale spíše hromadění kvůli strachu z budoucího nedostatku.
 • V mnoha zemích již roste nedostatek lékařů a zdravotních sester. Důvodem je především to, že zdravotničtí pracovníci, kteří testují pozitivně, musí být v karanténě, i když v mnoha případech zůstanou zcela nebo téměř bez příznaků.

22. března 2020 (III)

 • Model z Imperial College London předpověděl, že mezi 250 000 a 500 000 úmrtími ve Velké Británii „kvůli“ Covid-19. Nyní však autoři studie připustili, že mnoho z těchto úmrtí nebude mimořádných, ale spíše v rámci běžné roční úmrtnosti, která je ve Velké Británii asi 600 000 lidí ročně. Jinými slovy, nadměrná úmrtnost by zůstala nízká.
 • Dr. David Katz, zakládající ředitel Výzkumného centra pro prevenci na univerzitě v Yale, se v New York Times ptá: „Je náš boj proti Coronavirus horší než nemoc? Nemohou existovat cílenější způsoby, jak porazit pandemii.“
 • Podle italského profesora Waltera Ricciardiho „pouze 12% úmrtních listů prokázalo přímou kauzalitu na koronaviry“, zatímco ve zprávách v médiích „všichni lidé, kteří zemřou v nemocnicích s koronaviry, jsou považováni za zemřelé na koronaviry“. To znamená, že údaje o italských úmrtích hlášené médii musí být vydělené nejméně osmi, aby se získaly skutečné úmrtí způsobené virem. Pokud vezmeme v úvahu, že  celková úmrtností činí 1800 úmrtí denně a až 20 000 lidí umírá ročně na chřipku, dostaneme nadměrnou denní úmrtnost nanejvýš v řádu desítek.

21. března 2020 (I)

 • Španělsko hlásí pouze tři úmrtí s pozitivním testem v kategorii pod 65 let (z celkem asi 1000). Jejich dosavadní zdravotní stav a skutečná příčina smrti nejsou dosud známy.
 • 20. března Itálie oznámila 627 celostátních úmrtí s pozitivním testem za jeden den. Pro srovnání, normální celková úmrtnost v Itálii je asi 1800 úmrtí denně. Od 21. února oznámila Itálie asi 4000 úmrtí s pozitivním testem. Normální celková úmrtnost v tomto časovém rámci je až 50 000 úmrtí. Dosud není známo, do jaké míry se normální celková úmrtnost zvýšila, nebo do jaké míry se jednoduše zvýšil podíl smrtí s pozitivním testem. Itálie a Evropa navíc prošly v letech 2019/2020 velmi mírným chřipkovým obdobím, které ušetřilo mnoho jinak zranitelných lidí.
 • Podle zpráv v italských mediích, 90% zemřelých s pozitivním testem v oblasti Lombardie zemřelo mimo jednotky intenzivní péče, většinou doma nebo v zařízeních všeobecné péče. Stále není jasné jaká je příčina jejich smrti a jestli k ní nějak přispěly karanténní opatření. Na JIP zemřelo pouze 260 z 2168 pozitivních osob.
 • Bloomberg vydává zprávu s titulkem: „99% hlášených obětí viru mělo jinou nemoc, říká Itálie.“
Již existující nemoci u zemřelých s pozitivním testem v Itálii (ISS / Bloomberg)černá: 3 a více nemocí, růžová: 2 nemoci, modrá: 1 nemoc, žlutá: žádná jiná nemoc

21. března 2020 (II)

 • The Japan Times se ptá: Japonsko očekávalo explozi koronaviru. Kde je? Přestože je Japonsko jednou z prvních zemí, které získaly pozitivní výsledky testů a nezavedlo žádná omezení pohzbu osob, je jednou z nejméně postižených zemí. Citace: „I když Japonsko možná podhodnocuje počty nakažených, nemocnice nejsou přetížené a v případech zápalu plic nedošlo k žádné eskalaci.“
 • Italští vědci tvrdí, že extrémní smog v severní Itálii, nejhorší v Evropě, může hrát příčinnou roli při současném výskytu ohniska pneumonie, stejně jako tomu bylo ve Wu-chanu.
 • V novém rozhovoru profesor Sucharit Bhakdi, světově uznávaný odborník v lékařské mikrobiologii, říká, že obviňovat samotný nový koronavirus z úmrtí je „nesprávné“ a „nebezpečně zavádějící“, protože ve hře jsou další, důležitější faktory, zejména již existující zdravotní stav a špatná kvalita ovzduší v čínských a severoitalských městech. Profesor Bhakdi popisuje aktuálně diskutovaná nebo zavedená opatření jako „groteskní“, „zbytečná“, „sebezničující“ a jako „kolektivní sebevraždu“, která zkrátí život seniorů a společnost by je neměla akceptovat.

20. března 2020

 • Podle nejnovější evropské monitorovací zprávy zůstává celková úmrtnost ve všech zemích (včetně Itálie) a ve všech věkových skupinách dosud v rámci nebo dokonce pod běžným rozsahem.
 • Nejnovější německé statistiky o lidech umírajících s pozitivním testem ukazují, že jejich střední věk  je asi 83 let a většina z nich má již existující onemocnění, které mohli být příčinou smrti.
 • Kanadská studie z roku 2006, na kterou se odkazuje profesor John Ioannidis ze Stanfordu, zjistila, že koronaviry suvisející s běžným nachlazením mohou také způsobovat úmrtnost až 6% v rizikových skupinách, jako jsou obyvatelé pečovatelských zařízení, a že soupravy na testování virů je zpočátku falešně určovaly jako infekci koronaviry SARS.

19. března 2020 (I)

Italský národní zdravotní ústav ISS zveřejnil novou zprávu o testech pozitivních úmrtích:

 • Střední věk je 80,5 let (79,5 pro muže, 83,7 pro ženy).
 • 10% zemřelých bylo starších 90-ti let; 90% zemřelých bylo starších 70-ti let.
 • Nanejvýš 0,8% zemřelých nemělo žádné již existující chronické onemocnění.
 • Přibližně 75% zemřelých mělo dvě nebo více již existujících onemocnění, 50% mělo tři a více existujících onemocnění, zejména srdeční onemocnění, cukrovku a rakovinu.
 • Pět zemřelých bylo ve věku 31 až 39 let, všichni s vážnými již existujícími onemocněními (např. rakovina nebo srdeční choroby).
 • Národní zdravotní ústav dosud nestanovil, na co vyšetřovaní pacienti nakonec zemřeli, a obecně se na ně odkazuje jako na úmrtí lidí s pozitivním testem na Covid19.

19. března 2020 (II)

 • Zpráva v italských novinách Corriere della Sera zdůrazňuje, že jednotky intenzivní péče v Itálii se již v roce 2017/2018 zhroutily pod silnou chřipkovou vlnou. Museli odložit operace, zavolat sestry zpět z dovolené a došly jim dárci krve.
 • Německý virolog Hendrik Streeck tvrdí, že Covid-19 pravděpodobně nezvýší celkovou úmrtnost v Německu, která je obvykle kolem 2500 lidí denně. Streeck zmiňuje případ 78letého muže s předchozími onemocněními, který zemřel na srdeční selhání, následně byl testován na Covid-19 pozitivně, a byl tedy zahrnut do statistiky úmrtí Covid19.
 • Podle Stanfordského profesora Johna Ioannidise nemusí být nový koronavirus nebezpečnější než některé běžné koronaviry, a to i u starších lidí. Ioannidis tvrdí, že neexistují spolehlivé lékařské statistiky ospraveldňující opatření, o nichž se v současnosti rozhoduje.

18. března 2020

 •  Nová epidemiologická studie (předběžný tisk) dospěla k závěru, že úmrtnost v souvislosti s Covid-19 i v čínském městě Wu-chan byla pouze 0,04% až 0,12%, a tedy spíše nižší než u sezónní chřipky, která má úmrtnost asi 0,1%. Jako důvod k nadhodnocené úmrtnosti Covid-19 vědci předpokládají, že zpočátku bylo ve Wu-chanu zaznamenáno pouze malé množství případů, protože u mnoha lidí byla nemoc pravděpodobně asymptomatická nebo mírná.
 • Čínští vědci tvrdí, že extrémní zimní smog ve městě Wu-chan mohl být jednou z příčin vypuknutí pneumonie. Už v létě roku 2019 se ve Wu-chanu konaly veřejné protesty kvůli špatné kvalitě ovzduší.
 • Nové satelitní snímky ukazují, jak severní Itálie má nejvyšší úrovně znečištění ovzduší v Evropě a jak toto znečištění ovzduší bylo karanténou výrazně sníženo.
 • Výrobce testovací soupravy Covid-19 uvádí, že by se měla používat pouze pro výzkumné účely, a nikoli pro diagnostické aplikace, protože dosud nebyla klinicky ověřena.
Informace o testovací soupravě viru Covid19

17. března 2020 (I)

 • Profil úmrtnosti zůstává z virologického hlediska záhadný, protože na rozdíl od virů chřipky jsou děti ušetřeny a muži jsou postiženi dvakrát častěji než ženy. Na druhé straně tento profil odpovídá přirozené úmrtnosti, která se blíží nule u dětí a téměř dvakrát vyšší u 75letých mužů než u žen stejného věku.
 • Mladší zesnulí s pozitivním testem měli téměř vždy vážné již existující nemoci. Například španělský fotbalový trenér ve věku 21 let zemřel s pozitivním testem, což bylo zdůrazněno v novinových titulcích po celém světě. Lékaři však diagnostikovali dříve nerozpoznanou leukémii, jejíž typické komplikace zahrnují těžký zápal plic.
 • Rozhodujícím faktorem při hodnocení nebezpečí nemoci proto není počet testovaných pozitivních osob a zemřelých, který je často uváděn v médiích, ale aktuální počet osob u kterých se nečekaně vyvíjí zápal plic nebo na něj umírají (tzv. nadměrná úmrtnost). Ve většině zemí je tato hodnota zatím velmi nízká.
 • Ve Švýcarsku jsou některé pohotovostní jednotky přetíženy jednoduše kvůli velkému počtu lidí, kteří chtějí být testováni. To ukazuje, že současnou situaci vyhrocují psychologické a logistické faktory.

17. března 2020 (II)

 • Italský profesor imunologie Sergio Romagnani z Florentské univerzity dospěl k závěru ve studii na 3 000 lidech, že 50 až 75% lidí s pozitivním testem všech věkových skupin zůstává zcela bez příznaků – výrazně více, než se dříve předpokládalo.
 • Míra obsazenosti severoitalských JIP (jednotek intenzivní péče) v zimních měsících je obvykle 85 až 90%. Někteří nebo mnozí z těchto stávajících pacientů by nyní mohli být také pozitivní na testy. Počet dalších neočekávaných případů zápalu plic však dosud není znám.
 • Lékař z nemocnice ve španělské Malaze píše na Twitteru, že lidé v současné době častěji umírají na panický a systémový kolaps než na virus. Nemocnici zahlcují lidé s nachlazením, chřipkou a možná Covid-19 a lékaři tak ztratili kontrolu.

14. března 2020 (II)

Podle posledních dat  Italského národního zdravotnického institutu ISS je průměrný věk zesnulých, kteří byli pozitivně testováni, kolem 81 let. Věk 10% zesnulých je přes 90 let. 90% zesnulých je starších 70 let.

80% zesnulých trpělo jednou nebo více chronickými chorobami. 50% zesnulých trpělo třemi a více chronickými chorobami. Tyto chronické choroby zahrnují zejména kardiovaskulární problémy, diabetes, problémy dýchací soustavy a novotvary.

Méně než 1% zesnulých byly zdravé osoby, tzn. osoby bez předchozích  chronických onemocnění. Pouze 30% zesnulých tvoří ženy.

Italský zdravotnický institut navíc rozlišuje mezi těmi, kteří zemřeli na koronavirus a těmi, kteří zemřeli s koronavirem. V mnoha případech není dosud jasné, zda osoby zemřely kvůli viru nebo kvůli jejich chronickým onemocněním, nebo kvůli kombinaci obou.

Dva Italové mladší 40 let (oba 39 let), byli pacienti s rakovinou a diabetem s dodatečnými komplikacemi. Také v těchto případech není příčina úmrtí dosud jasná (tj. zda se jednalo o úmrtí kvůli viru nebo kvůli již existujícím chorobám).

Částečné přetížení nemocnic je zapříčiněno obecným přísunem pacientů a zvýšeným počtem pacientů vyžadujících speciální nebo intenzivní péči. Cílem je zvláště stabilizace dýchacích funkcí a v závažných případech poskytnutí antivirové terapie.

(Aktuálně: Italský národní zdravotnický institut publikoval statistickou rešerši o pozitivně testovaných pacientech a zesnulých, který výše uvedená data potvrzuje.)

Rovněž je třeba vzít v úvahu následující aspekty:

Severní Itálie má jednu z nejstarších populací a nejhorší kvalitu ovzduší v Evropě, což již v minulosti vedlo ke zvýšenému počtu respiračních onemocnění a úmrtí a je jedním z dodatečných rizikových faktorů v současné epidemii.

Kupříkladu Jižní Korea zaznamenala mnohem hladší průběh než Itálie a již překročila vrchol epidemické křivky. Dosud bylo z Jižní Koreje hlášeno pouze cca 70 úmrtí s pozitivním testem na koronavir. Stejně jako v Itálii, postiženými byli především vysoce rizikoví pacienti.

Několik desítek dosud hlášených pozitivně testovaných úmrtí ve Švýcarsku bylo rovněž ze skupiny vysoce rizikových pacientů s chronickými onemocněními, průměrným věkem přes 80 let a nejvyšším věkem 97 let, kde přesná příčina smrti (kvůli koronaviru nebo kvůli existujícím nemocem) není dosud známa.

Dále studie ukázaly, že mezinárodně užívané testovací sady mohou v některých případech dávat falešně pozitivní výsledky. V těchto případech se testované osoby mohly nakazit nikoli novým koronavirem, ale pravděpodobně jedním z mnoha existujících, lidmi přenášených koronavirů, které jsou součástí právě probíhající každoroční sezony chřipek a nachlazení. (1)

Proto nejdůležitějším indikátorem pro ohodnocení nebezpečnosti tohoto onemocnění nejsou neustále hlášená čísla o pozitivně testovaných osobách a úmrtích, ale počty osob, u nichž se skutečně a nečekaně vyvinul zápal plic (tzv. excesivní mortalita – navýšená úmrtnost).

Podle všech aktuálních dat, pro zdravou celkovou populaci ve školním a produktivním věku lze předpokládat lehký až mírný průběh choroby. Senioři a občané s existujícími chronickými chorobami by měli být chráněni. Potřebné zdravotnické kapacity by měly být optimálně připraveny.

Zdravotnická literatura:

(1) Patrick et al., An Outbreak of Human Coronavirus OC43 Infection and Serological Cross-reactivity with SARS Coronavirus, CJIDMM, 2006.

(2) Grasselli et al., Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, JAMA, March 2020.

(3) WHO, Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019, February 2020.

Referenční hodnoty

Důležité referenční hodnoty zahrnují počty ročních úmrtí na chřipku, kterých je v Itálii do 8000 a v USA do 60,000; obvyklá celková úmrtnost, která je v Itálii do 2000 denně; a průměrný počet případů zápalu plic, který je v Itálii 120,000 ročně.

Současný souhrn úmrtnosti v Evropě a v Itálii je stále normální nebo dokonce podprůměrný. Jakákoli navýšená úmrtnost kvůli Covid-19 by se měla v Evropských monitorovacích statistikách projevit.

Smog (NO2) v zimním období nad severní Itálií v únoru 2020 (ESA)

Share this on: Twitter / Facebook

WordPress.com.

Up ↑