Open brief van professor Sucharit Bhakdi aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel

Talen: DE, EN, EE, ES, FR, GR, HE, IT, NL, PT, RU, SK, TR
Deel deze brief op: Twitter / Facebook

Een open brief van Dr. Sucharit Bhakdi, emeritus hoogleraar medische microbiologie aan de Johannes Gutenberg Universiteit Mainz, aan de Duitse bondskanselier Dr. Angela Merkel. Professor Bhakdi roept op tot een dringende herbeoordeling van het antwoord op Covid-19 en stelt de kanselier vijf cruciale vragen. De brief dateert van 26 maart. Dit is een niet-offici├źle vertaling; zie de originele brief in het Duits als PDF.

Open brief

Geachte Bondskanselier,

Als emeritus van de Johannes-Gutenberg-Universiteit in Mainz en vele jaren leidinggevende aan het aldaar gevestigde Instituut voor Medische Microbiologie en Hygi├źne, voel ik mij verplicht om kritische vragen te stellen bij de vergaande beperkingen op het openbare leven die we onszelf momenteel opleggen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken.

Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling om de gevaren van de virusziekte te bagatelliseren of om een politieke boodschap te verspreiden. Ik vind echter dat het mijn plicht is een wetenschappelijke bijdrage te leveren om de huidige gegevenssituatie correct in te delen, om de feiten die we tot nu toe kennen in perspectief te plaatsen – en bovendien ook vragen te stellen die in de verhitte discussie verloren dreigen te gaan.

De reden voor mijn bezorgdheid ligt vooral in de werkelijk niet te voorziene sociaal-economische gevolgen van de drastische beperkingsmaatregelen, die momenteel in grote delen van Europa worden toegepast en die ook in Duitsland al op grote schaal worden doorgevoerd.

Het is mijn wens om kritisch – en met de nodige vooruitziendheid – de voor- en nadelen van een beperking van het openbare leven en de daaruit voortvloeiende langetermijneffecten bespreken.

Daartoe word ik geconfronteerd met vijf vragen, die nog niet afdoende zijn beantwoord, maar die onontbeerlijk zijn voor een evenwichtige analyse.

Ik vraag u hierbij om snel te reageren en tegelijkertijd doe ik een beroep op de Bondsregering om strategie├źn te ontwikkelen die risicogroepen effectief beschermen, zonder het openbare leven over de hele linie te beperken en de kiem te leggen voor een nog scherpere polarisatie van de samenleving dan nu al het geval is.

Hoogachtend,

Prof. em. Dr. med. Sucharit Bhakdi

1. Statistiek

In de infectiologie – opgericht door Robert Koch zelf – wordt een traditioneel onderscheid gemaakt tussen infectie en ziekte. Een ziekte vereist een klinische manifestatie. [1] Daarom moeten alleen pati├źnten met symptomen zoals koorts of hoest als nieuwe gevallen in de statistieken worden opgenomen.

Met andere woorden, een nieuwe infectie – zoals gemeten door de COVID-19 test – betekent niet noodzakelijkerwijs dat we te maken hebben met een pas ziek geworden pati├źnt die een ziekenhuisbed nodig heeft. Op dit moment wordt echter aangenomen dat vijf procent van alle ge├»nfecteerde mensen ernstig ziek wordt en beademing nodig heeft. Prognoses op basis van deze schatting suggereren dat het zorgstelsel overbelast zou kunnen raken.

Mijn vraag: Hebben de prognoses onderscheid gemaakt tussen symptoomvrije ge├»nfecteerde pati├źnten en daadwerkelijke, zieke pati├źnten – d.w.z. mensen die symptomen ontwikkelen?┬á

2. Gevaarlijkheid

Een aantal coronavirussen is al lange tijd in omloop – grotendeels ongemerkt door de media. [2] Als zou blijken dat het COVID-19 virus geen significant hoger risicopotentieel heeft dan de reeds circulerende coronavirussen, dan zouden alle tegenmaatregelen uiteraard overbodig worden.

Het internationaal erkende “International Journal of Antimicrobial Agents” zal binnenkort een document publiceren dat precies op deze vraag ingaat. Voorlopige resultaten van de studie zijn al beschikbaar en leiden tot de conclusie dat het nieuwe virus NIET als gevaarlijker kan worden aangemerkt ten opzichte van traditionele coronavirussen. Dit wordt door de auteurs uitgedrukt in de titel van hun werk “SARS-CoV-2: Fear versus Data”. [3]

Mijn vraag: Hoe verhoudt het huidige gebruik van de intensive care units met pati├źnten die gediagnosticeerd zijn met COVID-19 zich tot andere coronavirusinfecties, en in welke mate zullen deze gegevens worden meegenomen in de toekomstige besluitvorming van de Bondsregering? Bovendien: Is in de planning tot nu toe rekening gehouden met bovenstaande studie? Ook hier moet natuurlijk gelden: Diagnose betekent dat het virus ook een toonaangevende rol speelt in de ziektetoestand van de pati├źnt, en niet eerdere ziekten een grotere rol spelen.

3. Verspreiding

Volgens een rapport in de S├╝ddeutsche Zeitung weet zelfs het veel geciteerde Robert Koch Instituut niet precies hoeveel er op COVID-19 wordt getest. Het is echter een feit, dat men met het groeiend aantal tests de laatste tijd in Duitsland een snelle stijging van het aantal gevallen kon zien. [4]

Het vermoeden is dan ook, dat het virus zich al ongemerkt heeft verspreid onder de gezonde bevolking. Dit zou twee gevolgen hebben: ten eerste zou het betekenen dat het offici├źle sterftecijfer – op 26 maart 2020 waren er bijvoorbeeld 206 sterfgevallen op ongeveer 37.300 infecties, ofwel 0,55 procent [5] – te hoog is gesteld; en ten tweede is het nauwelijks mogelijk om de verspreiding van de ziekte onder de gezonde bevolking te voorkomen.

Mijn vraag: Zijn er al steekproefsgewijze testen uitgevoerd op de gezonde algemene bevolking om de werkelijke verspreiding van het virus te valideren of is dit gepland in de nabije toekomst?

 4. Sterfte

De angst voor een stijging van het sterftecijfer in Duitsland (nu 0,55 procent) wordt momenteel door de media intensief tot aandachtspunt gemaakt. Veel mensen maken zich zorgen dat het net als in Itali├ź (10 procent) en Spanje (7 procent) omhoog zou kunnen schieten als er niet op tijd actie wordt ondernomen. Tegelijkertijd wordt wereldwijd de fout gemaakt om virusgerelateerde sterfgevallen te melden zodra wordt vastgesteld dat het virus bij de dood aanwezig was – ongeacht andere factoren. Dit is in strijd met een basisprincipe van de infectiologie:┬á Pas als is vastgesteld dat een agens een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ziekte of het overlijden, kan de diagnose worden gesteld.

De werkgemeenschap van Wetenschappelijke Medische Beroeps verenigingen stelt in haar richtlijnen uitdrukkelijk: “Naast de doodsoorzaak moet een causale keten worden vermeld, met de overeenkomstige onderliggende ziekte op de overlijdensakte op de derde plaats. Af en toe moeten er ook vier oorzakelijke ketens worden vermeld.” [6] Op dit moment is er geen officieel antwoord op de vraag of er, in ieder geval achteraf, meer kritische analyses van medische dossiers zijn uitgevoerd om vast te stellen hoeveel sterfgevallen daadwerkelijk te wijten zijn aan het virus.

Mijn vraag: Heeft Duitsland simpelweg de trend van de algemene COVID-19 verdenking gevolgd? En: is zij van plan deze categorisering onkritisch voort te zetten, zoals in andere landen? Hoe moet dan een onderscheid worden gemaakt tussen echte corona-geïnduceerde sterfgevallen en toevallige aanwezigheid van het virus op het moment van overlijden? 

5. Om te vergelijken

De afschuwelijke situatie in Itali├ź wordt herhaaldelijk als referentiescenario gebruikt. De werkelijke rol van het virus in dat land is echter om vele redenen volstrekt onduidelijk – niet alleen omdat de punten 3 en 4 ook hier van toepassing zijn, maar ook omdat er uitzonderlijke externe factoren bestaan die deze regio’s bijzonder kwetsbaar maken.

Het gaat onder meer om de verhoogde luchtvervuiling in Noord-Itali├ź. Volgens schattingen van de WHO leidde deze situatie ook zonder het virus, in 2006 alleen al in de 13 grootste Italiaanse steden tot meer dan 8.000 extra sterfgevallen per jaar. [7] De situatie is sindsdien niet noemenswaardig veranderd. [8] Ten slotte is ook aangetoond dat luchtvervuiling het risico op virale longziekten bij zeer jonge en oudere mensen sterk verhoogt. [9]

Bovendien woont 27,4 procent van de bijzonder kwetsbare bevolking in dit land met jongeren, in Spanje zelfs 33,5 procent. In Duitsland is dat slechts zeven procent [10].

Bovendien is Duitsland volgens Prof. Dr. Reinhard Busse, hoofd van de afdeling Management in de gezondheidszorg aan de TU Berlijn, aanzienlijk beter uitgerust dan Itali├ź op het gebied van de intensive care – met een factor van ongeveer 2,5 [11].

Mijn vraag: Welke inspanningen worden er gedaan om de bevolking bewust te maken van deze elementaire verschillen en om de mensen te doen inzien dat scenario’s zoals die in Itali├ź of Spanje hier niet realistisch zijn?┬á

Referenties:

[1] Fachw├Ârterbuch Infektionsschutz und Infektionsepidemiologie. Fachw├Ârter ÔÇô Definitionen ÔÇô Interpretationen. Robert Koch-Institut, Berlin 2015. (abgerufen am 26.3.2020)

[2] Killerby et al., Human Coronavirus Circulation in the United States 2014ÔÇô2017. J Clin Virol. 2018, 101, 52-56

[3] Roussel et al. SARS-CoV-2: Fear Versus Data. Int. J. Antimicrob. Agents 2020, 105947

[4] Charisius, H. Covid-19: Wie gut testet Deutschland? S├╝ddeutsche Zeitung. (abgerufen am 27.3.2020)

[5] Johns Hopkins University, Coronavirus Resource Center. 2020. (abgerufen am 26.3.2020)

[6] S1-Leitlinie 054-001, Regeln zur Durchf├╝hrung der ├Ąrztlichen Leichenschau. AWMF Online (abgerufen am 26.3.2020)

[7] Martuzzi et al. Health Impact of PM10 and Ozone in 13 Italian Cities. World Health Organization Regional Office for Europe. WHOLIS number E88700 2006

[8] European Environment Agency, Air Pollution Country Fact Sheets 2019, (abgerufen am 26.3.2020)

[9] Croft et al. The Association between Respiratory Infection and Air Pollution in the Setting of Air Quality Policy and Economic Change. Ann. Am. Thorac. Soc. 2019, 16, 321ÔÇô330.

[10] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Living Arrange┬şments of Older Persons: A Report on an Expanded International Dataset (ST/ESA/SER.A/407). 2017

[11] Deutsches ├ärzteblatt, ├ťberlastung deutscher Krankenh├Ąuser durch COVID-19 laut Experten unwahrscheinlich, (abgerufen am 26.3.2020)


Back to main article: Facts about Covid-19

WordPress.com.

Up ↑